CHAPTER 03

12K 418 66
                  

Warning! Matured content ahead.
| Rated 18+ Read your own risk. |Naramdaman ko ang paglubog ng foam ng sofa sa tabi ko kaya nagmulat ako ng mata at nakita ko si Allison na abala sa pagtanggal ng suot niyang heels.

"Tired?" She asked without looking at me.

"A bit." I replied and sat properly. "I want to take a bath and uhm—can I borrow some spare of your clothes?" I gently asked her.

Nang tuluyan na niyang maialis ang heels sa paa niya ay sumandal ito sa sofa bago lumingon sa akin. She smiled at me and nodded.

"You can use my bathroom inside my room. I'll prepare your clothes." Napatango naman ako sa naging sagot niya.

She stood up first and I just followed her as she walked towards her room. I immediately entered myself through the door she pointed out where the bathroom she was referring.

Mahigit trenta minutos rin ang itinagal ko sa loob ng banyo dahil kanina pa talaga ako nanlalagkit sa sarili ko. Matapos kong punasan at tuyuin ang katawan ko gamit ang malinis na towel sa loob ng banyo ay sinuot ko na ang robang nakasabit rito bago tulayang lisanin ang paliguan.

Ang prenteng nakaupo sa kama at nakatutok sa kanyang cellphone na Allison ang nabungaran ko pagkalabas ko ng banyo. Naagaw ko ang atensyon niya dahil sa pagbukas at sarado ko ng pinto ng banyo dahil naglikha ito ng munting ingay.

"Oh, you're done. Here's your clothes." Saad niya at itinuro ang mga damit na maayos na nakatupi at nakapatong sa dulo ng kama. "Shower lang din ako." She stood up

"Thank you." I said as I stared at her.

She walked closer to me and held me on my shoulders before reaching my temple and placed a light kiss on it which made me stunned.

"Just wait for me here," She whispered in my ears.

Was it just me or she really whispered seductively? She gave me another sweet smile before she finally turned her back and entered the door I left earlier.

Nang tuluyan na siyang mawala sa paningin ko ay dun lamang ako nakahinga ng maluwag. Ramdam ko ang bilis ng tibok ng puso ko dahil sa kaba kahit hindi ko naman alam kung ano nga ba ang kakaba-kaba sa nangyari. Napailing na lamang ako at sinimulan na ang pagbibihis.

After I put on the clothes I went out of her room to get something to drink because I was feeling so thirsty. Hindi pagkauhaw sa tubig o kahit na anong normal na inumin ang nararamdaman ko kung hindi pagkauhaw sa alak. Para akong natuyuan ng lalamunan sa ginawa ni Allison kanina.

I immediately went to her small Island bar here and I took a bottle of red wine and a wine glass. Nagsalin kaagad ako ng wine sa wine glass at saka inisahang lagukan ito bago muling bumalik sa loob ng kanyang kuwarto at dumiretso sa kanyang balkonahe rito.

Pagkamangha ang aking unang naramdaman nang masilayan ko kung gaano kaganda ang mga ilaw na nagmumula sa iba't ibang gusali na nakapaligid dito. Tanaw mula rito ang kagandahang taglay ng syudad tuwing sasapit ang gabi. Ang ganda. Sobrang ganda.

I accidentally looked up and saw the peaceful and beautiful night sky with the bright moon and the shining stars that caused someone to enter my mind. I closed my eyes as tears streamed down to my cheeks. I suddenly felt the cold breeze of the wind hug me. I let the wind dance with my hair lying freely behind me.

I want to forget her. I badly want to forget Jasmine for good and start my new life without her in my mind and heart. I'm so tired from this suffering. Gusto ko lang namang mahalin siya pero bakit tanging sakit at paghihirap lamang ang natamo ko sa pagmamahal sa kanya ng tapat?

On The Right TimeTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon