CHAPTER 47

2K 98 15
                  

THIRD-PERSON'S POV

After nilang hinintay si Brei ay nagsimula na silang manood sa Movie room but Gabb was called by Mr. Daniel 'cause he would introduce Gabb to his guests.

So the three were left inside the movie room.

When Gabb arrived at the garden, the guests stood up to greet her.

"Hi Baby, bakit naka-uniform ka parin?" Her Mom asked

"I'm with Coleen and Brei, we're still watching a movie pa" She answered

"Naistorbo ko pala kayo, I'll just introduce you to Her. Your Tito James' daughter" Her Dad said

"It's okay." She answered "Hi, I'm Gabb." She added and reached out her hand

"Hello Gabb, I'm Guinevere" the girl said then they shook hands "Gia nalang"

"Nice to meet you, Gia. Uuwi na ba kayo Tito James?" Gabb asked to her Tito

"Hindi pa, dito sila magdi-dinner" Her Dad answered

"Gia, you wanna come? Nuod tayo sa loob, pakilala na rin kita sa mga kaibigan ko" Gabb said as she pull Gia's hand

"Sige Dad, i'll go with Gabb muna. Babyee"

As they walk down the hallway, hindi maiwasang mapahanga ni Gia sa kaniyang mga nadadaanan.

"Where do you study?" Gabb asked "I think you're from abroad" she added

"Ah oo, sa Australia ako nag-aral ng 2 years then i decided na dito ko nalang ituloy para may kasama si Dad"

"Nice to hear that, how old are you again?"

"I'm 19, ikaw?"

"Oh, I'm 18. You're my ate" Gabb said then chuckled

"You don't have to call me 'Ate', I'm not used to it. Gia nalang okiee?"

"Okay, sabi mo e" wika ni Gabb as they continued their walk until they reach the movie room.

Gabb came in first and Gia followed her.

Coleen frowned as the two approached

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.


Coleen frowned as the two approached.

"Guys, this is Gia" sambit ni Gabb habang kaharap nilang dalawa ang tatlo "Gia, they are my friends...Chase, Brei and Coleen"

LOVE WARNING // (UniCoco Series: I)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon