Van and Lisden- Enemy's Crap (3)

16.5K 260 5
                  

Naisipan niyang doon na lang makitulog sa hotel suite na tinutuluyan nila Chen. Driving to her home is a long drive. Pagod siya at mabigat ang pakiramdam niya sa hindi malamang dahilan.

Naabutan niyang naghapunan ang dalawa kaya nakisali siya. Ng matapos ay nagpahinga na rin ang mga ito sa kanya-kanyang silid. Pero hindi pa siya inaantok. So she went to veranda and inhale a good air.

The silence in the room broke when her phone rang. Kinuha niya iyon sa bag niya at sinagot ang tawag. It's unknown.

"Hello, who's this?" Bungad na tanong niya.

It's unusual receiving a phone call on this late. Maybe it was some kind of emergency.

"We're on a meeting earlier. We didn't do something on that hotel. Iyon lang talaga ang piniling lugar para makapagmeeting dahil nandoon si Mr. Heixon. I just guide that woman." Bungad ng kabilang linya. At kahit niya tanungin kung sino ay alam na niya kung sino ito.

"Bakit ka ba nagpapaliwanag?" Mataray na tanong niya rito.

Natahimik ang kabilang linya. Akala niya binabaan siya nito pero muli itong nagsalita.

"I don't know. I feel like your upset." Kaswal na sabi ng binata.

"Upset?! Hah! Why would I be feeling that way, huh? Ang yabang mo!" Halos umusok na ang ilong niya sa inis. Nadagdagan pa iyon dahil sa halakhak ng binata.

"Sus, deny pa."

"Ewan ko sa 'yo, Van."

Napalingon siya ng makarinih siya ng kalabog sa kusina. Si Chen lang pala.

"Do you want go with me tomorrow?" He asked casually.

"Are you asking me on a date?"

"If that's what you call it."

"At sa tingin mo papayag ako?" Mataray nantanong niya rito

Date with him? Okay lang naman kung hindi lang siya nangangambang mangyari na naman ang nangyari 'nung huli silang magkasama.

That kiss that she initiated!

"Let's go at CleiXon rooftop.  Tomorrow night." Anito at pinatay ang linya.

Aba't! Napakayabang talaga. May appointment siya mamayang gabi. Birthday  ng Mommy ni Cleo kaya kailangan niyag magpunta. Bahala itong pumuti ang mata sa kakahintay.Kinabukasan ay tumungo muna sila sa spa para mapagrelax. Hindi rin naman umabot ng isang oras silabdoon dahil  kailanhan niyang maghanap ng dress.

"Argh! Parang tanggal lahat ng stress ko, Cleo. Tanginang Van na 'yon." Usal niya. Bakit nga ba malaki ang epekto ng lalaking iyon sa kanya?

"What's the deal between you two?" Tukso nito.

"Wala! Ang pangit kaya 'nun. Pass ako!" Defensive na sabi niya.

Pangit? Tinawag niyang pangit ang taong pinuri niya sa kanyang isip ng maglasing sila? May pa- 'he's handsome,  perfect features, pointed nose, clear skin, thick brows and kissable lips' pa siyang nalalaman. Hinalikan pa niya ito!

"Van? 'Di ba siya 'yong katawagan mo kagabi, Ate Lisden?" Inosenteng tanong ng dalaga.

Umusok ang pisngi niya sa sinabi ni Chen. Hindi niya inaasahan iyon!

Mas lalo tuloy naging mapanukso ang mata ni Cleo kahit hindi ito nagsasalita.

NIGHT  came everyone seems so elegant. The decorations and the food is five star. Mayaman rin kasi ang magulang ni Cleo.

Xtra's R-18 (Short Stories Compilation)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon