CHAPTER 19

10.8K 311 57
                  

Warning! Matured content ahead.
| Rated 18+ Read your own risk. |
Wala sa sariling naitulak ko si Jasmine sa balikat para mapalayo siya sa akin nang bigla na lamang pumasok sa isip ko ang imahe ni Allison.

She's crying.

Hindi gaano kalakas ang pagkakatulak ko kay Jasmine kaya nananatili pa rin siya sa ibabaw ko na ngayon ay naguguluhang nakatingin sa akin.

"What's wrong?" Jasmine asked. She looked so confused.

I clenched my jaw. "Get off of me." Pilit kong sabi habang patuloy kong nararamdaman ang pagbabara ng lalamunan ko.

Matagal ako nitong tinitigan sa mukha bago sumilay ang mapaglarong ngisi sa mga labi niya at muling dumukwang pababa sa akin.

"What if… I don't want to?" She grinned and started tracing my face going down to my neck and collarbone using her index finger.

Kakaibang kiliti ang naging hatid sa akin ng ginawa niya. Nahihirapang napalunok ako at nagsisimula na rin akong pagpawisan. Sa pagkakatanda ko ay nung pumasok kami dito sa kwarto niya kanina ay malamig ang temperatura kaya hindi ko maintindihan kung bakit ako pinagpapawisan na ngayon.

"Jasmine…" I called her name to stop her pero parang iba ata ang naging dating nun.

Mas lalo pang lumawak ang ngisi ni Jasmine sa kanyang mga labi at lalo pang inilapit ang mukha niya sa akin. Nanuot lalo ang amoy niya sa ilong ko. Ang pabango nitong nahalo na sa amoy ng alak na ngayon ay nagpapa-wala na lalo sa ulirat ko.

She totally leaned down and started kissing me on my cheek down to my ear. Sunod-sunod na paglunok ang ginawa ko nang maramdaman ko sa tenga ko ang hangin galing sa bibig niya. Nakakakiliti.

"Scarlett…" She chuckled sexily. "... I want to be honest tonight…" Jasmine moved closer. "I want you so badly… I want to feel you against me and I want to feel you inside of me… I want you to devour me and to make all of it short… I want you to fuck me."

I was stunned and not able to move after she said those words so bluntly. What the fuck? Am I hearing all these things right? I can't believe that I'm actually talking with Jasmine at this moment. Of all the people in this world I never expect na sa kanya ko pa maririnig ang mga salitang iyon. For God sake! Jasmine is so innocent!

But maybe because she's drunk right now? Oh, fuck! I can't believe this!

"Jasmine, stop—hmp!"

She, once again, claimed my lips but this time the kiss is so passionate. I tried to do my best to resist her but I can't help it. Nagpadala na naman ulit ako sa mga halik niya at hinayaan siyang tangayin na naman ako papunta sa sarili niyang mundo.

Jasmine's hands were now roaming around my body. Tracing every inch of me, caressing my curves in particular and I couldn't help but flinch in every touch she was doing. I move my face closer, placing my hands on her nape, deepening our kiss.

I wouldn't deny that I missed her lips so much. Ah, fuck! So soft!

"I love you, Scarlett…" She murmured against my earlobe as she traveled her lips going there, nibbling it downward until her face swiftly leveled my neck.

I feel the extreme sensation starting to build inside of my abdomen down to my center in every contact and move we do. It was so pleasant and it barely turns my breathing ragged and heavy as her kisses deepens and intensifies.

"Fuck," I mumbled as I felt her sucking my soft spot.

Parang mas ako pa ang lasing sa aming dalawa ngayon dahil sa nararamdaman kong hindi ko mapangalanan sa mga oras na ito. Para akong naliliyo na lumulutang sa alapaap dahil sa nararamdaman ko. Pilit mang tutulan ito ng isip ko ay ibang-iba naman ang isinisigaw ng puso ko at ng maging ang ikinikilos ng katawan ko. Tonight is really different. The emotions we were showing, the feelings and everything in between us. All of this feels so real. Everything was real. No lies, there's no hiding. It's only pure and passionate.

On The Right TimeTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon