CHAPTER 24

9.2K 254 16
                  

S C A R L E T T    M I L E S    D W A S O N


"Maxine, can we talk?" She looked at me and about to walk away but I immediately held her arm. "Please…"

She breathed out a large amount of breath. Binawi niya ang braso niya mula sa pagkakahawak ko at saka walang salitang naupo sa buhanginan. I smiled a bit and sat beside her. I looked at her for a moment before turning my gaze to the sea and sky. It's sunset time!

"Maxine," I called her name softly and waited for her response but to my dismay she didn't respond, even glancing at me. "I'm sorry…" Now I finally got her attention.

"Sorry? Bakit may kasalanan ka ba sa 'kin?" She raises a brow.

"I guess?" I replied, not so sure. "You're mad at me. You're not talking nor looking at me." I pointed out.

She frowned and shook her head. "Wala kang kasalanan sa 'kin, Scarlett. Hindi mo kailangan na mag-sorry sa 'kin." She coldly blurted out.

"You're mad—"

"I'm not!" She yells. "Hindi kita kinakausap kasi gusto kong maisip mo kung ano ba 'yang mga kagaguhang pinaggagawa mo sa buhay mo! You're making your situation worse, Scarlett! Have you ever thought about your parents? Are you ready to disappoint your Dad? Are you ready to disobey them? How about Allison? Have you ever thought about her?" Napaiwas ako ng tingin kay Maxine, hindi alam ang isasagot.

She's right. I'm not thinking about this situation right. I'm not thinking about the consequences because all I want is to be happy. Hindi ko na inisip ang iba pang mga bagay na magiging malaki ang epekto sa akin. I'm not even sure if I was totally ready to disappoint my parents.

"Just by looking at you right now, Scarlett… I already know the answer." Maxine sighed. "You just want something but you are still not ready for something… You're not really ready for the consequences of your actions, nor think about the outcome of it. I'm not mad at you but I hope next time isipin mo muna lahat bago ka gumawa ng actions hindi yung pinaiiral mo 'yang nararamdaman mo." That's all she said and then she left me.

Tinanaw ko siya hanggang sa tuluyan ng nawala sa paningin ko ang pigura niya. Maxine is right. I should consider what she said pero mali bang maging masaya?

When I'm with Allison, I know that I'm doing the right thing but it doesn't feel right… I know people would think that I'm so selfish for choosing this one but have they ever thought how I suffer? A lot?

I grew up not choosing what makes me happy. I never choose what I want and just let my parents choose whatever they want for me. I never experience to live a truly life because all my life I let my parents control this fucking life. Because what else can I do?

And now I'm choosing what I want, what makes me happy, what is the best for me yet they all think I'm selfish? How about the past years I've been there, standing like a dog and waiting for whatever my parents command that I should obey.

I forced myself to love her. I really tried loving Allison pero anong magagawa ko? Hindi ko maturuan ang puso ko. Kahit anong gawin ko, kahit anong pilit ko, kahit anong pigil at iwas ko.. si Jasmine talaga. Siya at siya talaga.

Since I met Allison, our current situation is the phase that I am really scared of. Because I know from the very start that I will gather all the strength I have to choose Jasmine.

The moon has finally risen and we're currently having our dinner. Pero kahit galawin ata ang laman ng plato ko ay hindi ko na magawa dahil hindi ko maalis-alis ang tingin ko sa dalawang nilalang sa harap ko.

On The Right TimeTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon