Cole (9)

13.2K 467 364
                  

"Nandito na tayo. Gigisingin mo na ba 'yan o iuuwi mo na lang sa inyo?" nakangising wika ni Theo at talagang umikot pa siya sa passenger's seat para matingnan ako--kami ni Orianna--nang mabuti.

Napatingin ako sa babaeng nakasiksik sa tabi ko at nakahilig ang ulo sa aking braso. Kung inalis ko ang brasong sinasandigan niya at nilipat sa likuran niya, bumagsak na ang ulo niya sa kandungan ko pero hindi niya mararamdaman. Ang himbing ng pagkakatulog niya, eh. Parang batang walang pakialam sa mundo. Mukhang humihilik pa nga. Mahinang hilik lang. Almost like a purring kitten.

Matipid akong napangiti bago inayos ang mukha ko at binalingan si Theo. Nag-'fuck you' ang kabila kong kamay sa kanya habang mahina namang tumatapik ang palad ko sa pisngi ng katabi ko.

"Nasa Atrium na po tayo," bulong ko pa na hindi inaalis ang tingin at daliri ko kay Theo. Lalong lumapad ang pagkakangisi ng gago.

Naibaba ko ang kamay ko at muling napatingin kay Orianna nang gumalaw ito. Nagmulat ito at kukurap-kurap pa. Parang hindi pa nakakahabol ang diwa nito sa pagkagising.

Napangisi ako at hindi mapigilang magbiro. "Ganiyan ba ako kasarap higaan? Nakakatulo-laway na?"

Rumehistro naman agad sa kanya ang sinabi ko at agad na napatakip ang mga kamay sa sariling mukha. Kinapa pa talaga kung may laway nga na tuluyan ko nang ikinatawa. Ang totoo, wala naman talaga. Gusto ko lang siyang asarin. Na-realized niya naman na hindi totoo ang sinabi ko kaya umani ako ng isang suntok sa dibdib. Natatawa na lang akong napahimas sa parteng tinamaan niya sa akin. She is no Theo. Parang tampal lang ang suntok niya.

Inabot ko ang kanyang kamay na ipinansuntok sa akin. "Huwag mong ipasok sa loob ang hintuturo mo at mababali 'yan upon impact. Dito dapat sa labas." Inayos ko ang pagkakakuyom niya ng kanyang kamao. "Itong dalawa ang itatama." Tinapik ko ang mga buko sa kanyang hintuturo at hinlalato niya. "Go on and try it out on Theo," dagdag ko pagkatapos.

"Bakit ako?" angil naman ni Theo sa harap.

"Dahil usisero ka." Binitiwan ko na ang kamao ni Orianna at muling tinuro si Theo. Tinitigan naman ng babae ang kaibigan ko na may kakaibang kislap sa mga mata. Mukhang pinag-iisipan niya kung susundin ako o hindi. Natawa na lang ako ng pandilatan siya ni Theo.

Ngumisi si Orianna bago biglang dumukwang at hinuli ang mga pisngi ni Theo sa kanyang mga kamay at pinisil iyon ng buong gigil. "Ang cute-cute mo, seatmate."

"Bitiw!" angil ni Theo. Pinisil pang lalo ng babae ang pisngi niya at hinila. Hindi na ngayon maipinta ang mukha ng kaibigan ko at namumula na. Nahila ko na lang si Orianna paupo bago pa mag-hyperventilate si Theo, makalimot, at masapak itong kaklase namin.

Binitiwan naman ni Orianna sa wakas ang lalaki at bumalik sa maayos na pagkaka-upo sa tabi ko. Masama pa rin ang tingin ni Theo sa kanya habang minamasahe ang nasaktang pisngi. Ngingiti-ngiti naman ang katabi ko. Hindi nito napansin ang panic na nasa mukha ng kaibigan ko kanina dahil sa bigla niyang paghawak dito.

This girl really has to earn a healthy respect for personal space ng ibang tao. Baka matiyempuhan niya si Theo sa isa sa mga paranoid days nito at mabigwasan siya ng hindi sinasadya. I might have to retaliate in her behalf. Ayaw ko 'yong mangyari. Matalik kong kaibigan si Theo. Kung gaganti man ako, iyon ay para sa kanya. Hindi para sa isang maliit na babaeng may nakakalasing na mga mata at mumunting mga tala sa mukha. Dapat.

Bigla akong tiningala ni Orianna. Dahan-dahan siyang ngumiti hanggang sa lumiwanag ang buo niyang mukha at kumislap ang mga mata sa tuwa. Nalunok ko na lang lahat ng mga dapat kong sasabihin.

Yogs man ni man!

Naiinis na ako sa sarili ko pero wala naman akong magawa. Sa ibang araw ko na nga lang siya pangangaralan about personal space. Marami pa namang pagkakataon. Nakakaalangang bawasan ang galak ng maliit na babaeng ito.

Kiss Me, Cole (Book 1) [COMPLETE]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon