Kabanata 4

2.6K 78 5
                  

Kabanata 4

"Ano 'yan ha?"

Staring at the turquoise sky turned into a shade of dark and grey, the clouds gathered together. Tanda na uulan. I am standing outside our room as the class dismissed, holding a tupperware containing some chocolate cookies I made. Ibibigay ko kay Kreventius.

Mabilis kong iniwas 'yon palayo kay Fleur nang magtama ang mga mata namin.

"Mauna ka na umuwi. I'll just do something."

Kumunot ang noo niya at hinuhuli ang mga mata ko. "Ano? Uwian na ah? Kanino mo yan ibibigay?"

I avoided her glance. "N-Nothing."

"Weh?" Sinundot niya ang tagiliran ko at mabilis akong napalayo sa kanya. "Wag ako! Ibibigay mo yan kay August noh?"

"Hindi ah! Sige na una ka na! Susunduin ako ni Kuya Rage." pagtataboy ko sa kanya ngunit binigyan niya ako ng malisyosang tingin na ikinaismid ko naman.

"Okay sabi mo eh," she chirped. "Hindi ka na rin naman lalayo. Nandyan na yung hinihintay mo."

"Sige na sige na! Uwi ka na! May dadaanan pa ako!" I even pushed her away so she could stop from being a tease but she just chuckled.

"Kanino nga kasi yan?" pangungulit niya at hinila ang braso niyang hawak ko.

"Fine! This is for Kreventius!"

"Oh?" Agad niya akong hinarap nang bumaba ang tingin niya sa hawak ko at umangat ang tingin sa'kin. "Bakit mo bibigyan?" Her lips parted and tried to hold my arms because of shock.

"Oh my gosh?! Don't tell me you're courting him?!"

"Hin--" I was going to answer her but suddenly, I heard a familiar voice behind my back.

"You do?" Kreventius' presence made me stilled.

Nervous twisted my gut that made me swallowed hard. Gusto kong mapasinghap nang mag-init ang pisngi ko sa kahihiyan at iritasyon.

"T-That's not what you think!" I bravely face him to hide my embarrassment but as I met his eyes staring intently at me, parang gusto ko na agad umatras.

"Ano 'yan?" tukoy niya sa hawak ko nang bumaba ang tingin niya ro'n. felt that Fleur pinched my arm.

"N-Nothing." I told him but he seemed not to believe what I said. His lips twisted in a smirk.

"Don't mind her." Alanganin akong ngumiti kahita na halatang peke. "I'm just joking."

"Huh?" Gusto kong sambunutan si Fleur dahil ginatungan niya pa na pinanlakihan ko naman ng mata pero mas nahihiya ako sa sarili ko because I know what he's thinking.

Probably he's thinking that I still have a crush on him! Ang stupid ng dahilan ko.

"Really? But I heard you'll give that to me?" he asked in a suspicious yet amusing tone and hearing that made me panic.

"Liligawan mo sino?" Amusemenr laced on his voice.

"F-Fake news siya! Hindi naman sayo 'to!" mabilis na pagtanggi ko ngunit napalunok ako nang kumurba ang labi niya.

Oh no! He might misinterpret it. He'll think that I still have a crush on him!

"Uh, Eli?" I immediately shot Fleur a glare when she tried to caught my attention.

"Hehe. Nandyan na sundo ko. Una na me, ha? Ingat kayo. August!" Magsasalita pa sa ako nang mabilis siyang tumalikod at naglakad palayo.

Watching Fleur slipping away from my hold makes me more nervous. Gusto ko siyang sambunutan.

AmentalioWhere stories live. Discover now