Chapter 17

15.2K 772 724
                  

Despite the abnormal beating of my stupid heart, and my confusion of Tyson's sudden outburst, I continued to watch the game. I watched how Tyson shooed away his teammates when they tried to ask for some of his water when he came back to their bleachers. The boys teased him and he sported his usual cold, dark and menacing face. The guy who was about to buy the water from me had no choice but to just walk away and shook his head- also very confused.

Ilang beses akong napapa-haplos sa dibdib ko habang pinapanood si Tyson na mas lalo yatang naging galit kung mag-laro. Kanina pa nag-umpisa ulit ang laro nila at lamang naman sila kahit papaano. Lagi nga lang nasasaway si Tyson ng referee dahil ang init ng ulo niya mag-laro.

Kung hindi nga lang tumunog ang cellphone ko sa text ni Kuya ay baka hindi na ako umalis doon at tinapos na naman ulit ang laro. Ayoko nang umulit dahil baka mag-hinala na si Apollo at malamang nagpapa-pansin ako kay Tyson. Marami siyang kilala rito sa Ateneo. Well, hindi naman rin ako takot na malaman niya kung sakali kahit na ba alam kong tututol siya. Basta ayoko lang malaman niya ng ganito ka-aga.

"Palabas na nga." Inis kong sabi nang tumawag na talaga siya. Pababa na ako mula sa inupuan kong bleacher. Natigilan ako sandali nang makitang natumba si Tyson. Pumito ang referee at natigil ang laro. Tumayo naman agad si Tyson at para akong mahihimatay nang lapitan niya ang lalaking naka-bangga sakaniya. Inangat niya ang kanang kamay niya at kinabahan akong lalo sa pag-aakalang susuntukin niya. I let out a heavy sigh of relief nang makita kong nakipag-apir lang pala siya.

"Bilisan mo nga! Gutom na ako." Patuloy ni Kuya sa kabilang linya. Nang naka-baba na ako ay nahagip ko ang pag-lingon ni Tyson sa banda ko. Our eyes locked with each other and his thick brows creased arrogantly. He watched me walking towards the big exit door while the phone's still on my ear. I saw his jaw clenched for the last time before I finally made it outside the gym. I let out another heavy sigh.

Maingay na sumirbato si Kuya nang makita ako. Hindi pa naman madilim ngunit malapit na ring mag alas sais.

"Alas kuwatro natatapos ang klase mo, ah? Bakit palagi kang late umuwi?" He said in a very annoyed voice. I gulped.

"Hello? Marami pa kayang small discussions after, noh. Lalo na ngayon we're starting to execute activities by group." Dahilan ko.

"You can just tell them to create a group chat and have your discussion there." Aniya pa. Nag-susungit ang Apollo, naku.

"We already have. Kaso iyong leader gustong mag-huddle muna kami bago umuwi. It's rude to just tell them that, Kuya. Wala pa naman akong ambag sa grupo. Ganda lang." Sabi ko. He shook his head as a small smirk formed in his mouth.

"Tang ina mo." Natawa na siya.

"Atsaka, ganitong oras mo rin naman ako sinusundo, ah! So it also depends on you! Hindi required mag suplado kapag gutom, Apollo." Litanya ko. He reached my left ear to pull it. I screamed.

"Tang ina mo!" Ang sakit. Punyeta 'to!

"Mas tang ina mo!" He shouted back. And we continued bantering the rest of our way back home.

Lumipas ang mga araw at panandalian akong naging abala sa acads. It's now the second month since I transferred here and I am now getting comfortable and accustomed to the environment and the people. I also have learned how famous and overly worshipped Tyson is in the school. Nakarinig na rin ako ng iba't ibang kwento tungkol sakaniya at kung paano siya mag-laro sa mga babae. There would always be a slight pang of pain in my gut whenever I listen to it but I would also always manage to regain my stand and remember the reason why I'm doing this. It will benefit me eventually so it's worth the risk and the pain.

Wala pa namang naging game ulit simula noong huling laro nila. Claire is always quick and efficient in informing me about his whereabouts. Last weekend they partied in Valkyrie with his friends from Engineering. Claire wasn't invited because her friends who are also friends with Ty were not invited as well. Sinubukan niya akong kumbinsihin na pwede naman kaming pumunta at magpa-pansin doon ngunit tumanggi ako. I think that's another level. It's better and safe to start everything in school. And Apollo will kill me. Lalo pa't parang palaging may suntokan kapag nasa paligid lang si Tyson. Gosh.

The Merciless Stud (Hot Trans Series #3)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon