Demure Bitch 9

9.3K 230 17
                  

"Coleen, okay lang talaga ako..."

"Make sure of that! You didn't even bid goodbye to me and you just vanished!"

Napangiti siya kahit na magbuga na ng apoy si Coleen sa kabilang linya. Nagvideo call silang dalawa dahil naalala niyang hindi pala siya nakapag-paalam dito.

"Are they mean to you? Inaapi ka ba diyan? Tell me and I'll fly there in a snap."

Napangiti na lang siya at napailing. Kahit na masungit si Coleen ay ramdam niya ang pag-aalala nito sa kanya.

"Mabait naman sila sa 'kin. At saka masaya ako dito."

Napaingos si Coleen sa kanya.

"You look glowing. Are you in love? Don't tell me you fell in love with your baby daddy?"

Hindi siya umimik.

Napasinghap si Coleen.

"Omg, you're so marupok! Gurl, ang bilis, ha!" Sabay irap nito sa kanya.

"Masisisi mo ba ako? Jeimx is a good catch, he's the only man that showed me genuine feelings, and he's really caring." Sabi niya.

Coleen sighed.

"If that's the case, I'm relief giving you to that man. But if he'll hurt you kindly remind him that your big sister is mafia boss' wife and lady mafia's heiress."

Napangiti siya at tumango.

"Oo na, hindi rin ako papayag na sasaktan niya ako, 'no."

"At hindi rin naman kita sasaktan." Biglang singit ni Jeimx sa kanyang likuran sabay halik sa kanyang pisngi.

Napasinghap silang dalawa ni Coleen. Siya sa gulat dahil sa biglaang pagsulpot nito at si Coleen dahil namukhaan niya ang lalaki.

"You're familiar..." Ani Coleen.

Napangiti lang si Jeimx.

"I'm that antagonist on Hover Benjamin's story." He said.

"Oh, you're Chen's best friend. I remember you na." Sabi ni Coleen na tila wala lang.

Oo nga't nasabi ng binata na nagkaayos na ito dati ang ang kababata.

Pero sino nga ba talaga si Chen sa buhay ni Jeimx?"Jeimx, nakabalik na diay ka gikan Manila." Nakabalik ka na pala galing Manila. Sabi ng isang lalaking nakasalubong nila.

"Oo, 'tong niagi." Oo, 'nung nakaraan.

Napatingin sa kanya ang lalaki at napangiti.

"Maganda pala 'tong mapapangasawa mo. Akala ko talaga kayo ni Chen ang magkakatuluyan."

Tila nawala ang sigla niya sa sinabi nito. Pinilit na lang niyang ngumiti. Naramdaman pa niya ang paghawak ng binata sa kanyang kamay, mukhang hindi nito napansin ang pagbagsak ng sigla niya.

"Kaibigan lang kami ni Chenchen, loy." Pagdidismis ni Jeimx sa usapan.

Nagpaalam na ito sa lalaki at nagpatuloy sila sa paglalakad. Papunta kasi sila sa maliit na talipapa kung saan may nagbebenta ng isda. Gusto niya kasi ng paksiw na isda.

Nang makalapit sila ay masayang sinalubong si Jeimx ng mga may edad na tindera.

"Oi, ka-gwapo jud! Ay, abi nako si Chen imo tapad." Akala ko si Chen ang nasa tabi mo.

Xtra's R-18 (Short Stories Compilation)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon