Chapter 19

12.1K 766 482
                  

Wala akong nagawa kung hindi ang pag-masdan ang pag-papasok ni Tyson ng mga gamit niya sakaniyang Raptor. Suplado at busangot ang mukha niya habang ginagawa iyon. He still hasn't changed to casual clothes, yet his damp jersey top and shorts look so damn good. May puting face towel na naka-yakap mula sa likod ng leeg niya at ang buhok niyang clean cut ay mamasa-masa.

Pinapanood ko siya habang si Claire ay naka-tayo sa may likuran ko at may kausap na namang kakilala. After she took her things from Ron's car, the latter left without a word. Naiwan kaming dalawa ritong nag-hihintay sa Kuya ko. Ang taong walang modong tinawagan siya ay aburido at wala pa yatang balak ayain kaming ihatid man lang since halos magta-tatlumpong minuto nang wala pa si Kuya.

Hindi naman sa nagiging kumpyansa ako dahil may slight changes na sakaniya patungo sa akin at aasa na akong may maii-aalok siyang maganda sa akin o sa amin ni Claire. Pero wala ba talagang bahid ng ka gentleman itong higante na ito! Jusko! Well, I still live for him. Period.

He smashed the back door of his truck and our eyes met. Tumaas ang kilay niya. I looked away. I'm not mad at him or trying to appear dismayed. I just can't seem to think straight especially that Kuya's been informed about this. Before Claire and I took off, we planned to not tell Apollo about this, of course. Pero sinira iyon ng magaling na lalaking ito!

"Claire." I heard his deep baritone. I did not look at him. Iginala ko ang tingin ko sa malawak at walang tao nang court ngayon.

"Ty? You're going na?" Ani Claire. She did not leave from where she is standing. Good, because if she does, and go to Tyson and pay him attention, I'll follow. Hehe.

"Not yet. Apollo's in gate one na. We'll leave together." Ani Tyson. Hindi ko napigilan at naibalik ko rin ang tingin sakaniya. His blank expression for Claire turned menacing and dark again when he caught me looking at him. I perfectly know he has always been intense but I feel like it's more than that when it comes to me. And there could only be two possible reasons; annoyance or interest. At ilusyonadang tunay na talaga ako kung aangkinin kong ang nauna ang tugma!

May bikig na umusbong sa lalamunan ko nang lumapit siya sa akin. Hindi pa man tuluyang nakakalapit ng lubosan ay naaamoy ko na ulit siya. How I want to just bury my face in his chest even when he's straight out of the gym or a basketball game! Ang bango! Wala atang body odor ito!

"You free this saturday?" His low baritone sent chaos to me. Napamaang ako at napa-tingala sakaniya. Hindi malaman kung uunahin bang pag-nasaan siya o sagutin ang tanong niya. Ano raw? Free this saturday? Gagalawin niya na ba ako? Aba'y oo! Free na free! Super negotiable!

"Uh, yes..." A soft voice came out. Tang ina! Ang lakas maka Dwayne! Very not same same ka riyan, Apple!

"Cool. Watch my game, then." Aniya. Hindi ko napigilang mapa-nganga. Did he just formally invited me to his game? Talaga? Hindi na iyong tipong lagi nalang akong gatecrasher? Inimbitahan niya ako! Shutanghon!

He saw my reaction and a timid smirk formed in his mouth. As if telling me how ridiculous I am and he finds it pathetic. Talaga naman, oh! Lahat ng galaw at reaction niya'y offensive!

"Really? Where? W-what time?" I almost choked on my own saliva. Umayos siya ng tindig at ipinasok ang kanang kamay niya sa loob ng bulsa ng jersey shorts niya. The act made his biceps flexed and the remaining sweat on his skin shined alongside his attractive tattoos. Jusko! Naiimagine kong ganoon iyon kapag kinakarga niya ako upang ayusin ang posisyon ko sa kama niya! Eme!

"I'll give it to Claire. She's coming with you." He said. He then licked his lower lip. Kitang-kita ko ang papatubong bigote niya sa ilalim ng baba niya. Nanlambot ako ng tuluyan. Anakan mo'ko please! Promise, hindi ako papa-losyang!

The Merciless Stud (Hot Trans Series #3)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon