Anna (27)

11.7K 620 379
                  

Maagang natapos ang mga klase ko sa araw na ito dahil walang PE. Kaya nagmamadali akong umuwi ng dorm para masimulan ko na ang librong inabot sa akin ni Theo kaninang PM recess. I gave in to the urge to scan it earlier, and the story appears to be interesting. Theo has excellent book taste.

Nasa quadrangle pa silang dalawa ni Cole. Natanaw ko silang tumatakbo nang mapadaan ako roon papuntang Girls' Dorm. Napilitan pa nga akong mag-wave dahil binati ako ng ilang mga higher years na kagrupo nila. Ayaw ko namang maging bastos lalo na at kalaro sila ng mga kaibigan ko.

Nagtataka ako kung bakit nila ako kilala. Siguro dahil palagi nila akong nakikitang kasama si Hazel? Iyon nga siguro. Campus Crush ng Bayan 'yon, eh, kaya kilala nang lahat lalo na mga lalaki.

The two friends were dressed in different colors. Puti ang suot ni Cole. Naka-itim naman si Theo. They are playing on different soccer teams. Kagrupo ni Cole ang mga taga-Boys' Dorm. Nandoon naman sa mga off-campers si Theo. I'm still trying to process the fact that they'll be competing against each other sa parating na Intramurals Week. Paano napapayag ng mga off-campers si Theo, na anino ni Cole ang pangarap, na sumali sa kanila?

Kumibit-balikat na lang ako at nagpatuloy sa paglalakad. Naparaan ako sa harap ng canteen nang may biglang tumawag sa akin. Si Nurse Carmen ang nakita kong nakangiting pumapaypay sa akin. Wala akong nagawa kundi ang pumunta sa kanya.

Niyaya niya ako sa loob ng kanyang opisina at doon inabot sa akin ang isang puting sobre. "Please give this to your mother," bilin niya pa.

"Ano po ito?" nagtataka kong tanong. Sinipat ko nang maigi ang sobre at sealed nga ito.

"That's an invitation for your mother to come and see me."

Napakunot ang noo ko sa narinig. "Hindi po ba ito puwedeng kay Papa ko na lang ibigay? Wala sa bahay ang Mama ko."

"Oh, OFW ang Mama mo? That is not in the file." At kunot din ang kanyang noo na tiningnan ang folder na kanyang hawak.

I only nodded once and kept my mouth shut. That's the only response that doesn't require me to lie. I hate telling lies. The words taste vile. But I could see why they were there. In my case, it is always for my own good. Sabi nila.

Napabuntonghininga ang babaeng nurse. "No wonder this child is like this," mahina niyang anas sa kanyang sarili. Sa mas malakas na boses, nagpatuloy siya. "Instead, give it to your other female guardian. Perhaps an aunt?"

"Did I do something wrong?" kinakabahan kong tanong. That is the only reason I can think of for someone to send a letter from school to my family.

"No, no," mabilis namang tanggi ni Nurse Carmen. "It's just an invitation to come here and talk to your female guardian about your SHE class."

Lumalim ang pagkakakunot ng noo ko. Hindi ko maisip ang magiging itsura ng isa sa mga tiya kapag binigay ko ang sobreng ito sa kahit sino man sa kanilang dalawa. Uulan ang belatinamo sa akin nito.

I thought I was doing well in the SHE class. Mataas naman ang nakukuha ko sa mga objective parts ng long quizzes ni Nurse Ben. Sure ang score ko sa mga essay is for effort lang pero pumapasa pa rin naman ako.

I still don't understand the point of most of the lessons but I'm doing my best to keep up. Doesn't that count for something? Kailangang magpatawag ng magulang?

Sa tuwing SHE class, pakiramdam ko may malaking sekretong alam nang lahat maliban sa akin. Ako lang ang palaging nagtatanong sa tuwing open forum. Binawas-bawasan ko na nga lately. Sa bawat isang sagot naman kasi ni Nurse Ben, sampung tanong ang kapalit sa utak ko. Napapagod na rin akong pagtawanan nina Eno. Pakiramdam ko ako na ang pinakabobo sa buong Florentine kung makatawa sila sa akin.

Kiss Me, Cole (Book 1) [COMPLETE]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon