KABANATA II: HER DECISION

406 27 1
                  

Chen Yue...

Mapos kong umalis doon ay natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang kakaibang silid dito sa mansyon Chen.

Tila abandonado na ito subalit hindi niya alam kung ano ang pumasok sa kanyang isip at pinilit niyang makapasok doon. May lock ang pintuan subalit magalang naman siya sa pagbubukas ng mga ganoon, lock picking is a very rare talent of Selene Chen. She use to do it noon lalo na at palagi siyang nakakulong sa bahay nila but in the end napapagalitan lang  siya ng kanyang papa dahil sa pagiging pilya.

She took her hair pin at sinubukang buksan ang lock pero parang ayaw yatang mabuksan pero luckily she managed to open it in the end at mabuti na lamang din at walang nakita sa ginawa niya kahit pa may mga lingkod o bantay.  She will try to start finding clues about her death in order to help her escape and survive

Ganun kasi yung mga napapanood niya sa mga dramas eh. Yung kapag nag-time travel yung mga heroine they have some mission or something like that para makabalik sa pinanggalingan nila kaya yun din ang naisip niyang taktika.

If she really wants me to change something on her life then I have to know that would it be.

Hindi kasi sapat para sa kanya ang memories lang marami paring tanong na kailangan masagot at mga bagay bagay na kailangan ng paliwanag. Tahimik siyang pumasok sa loob ng silid at tiningnan ang mga naroroon napakarami ang agiw at alikabok doon pero ayos lang yun expected na ito sa ganoong klase ng lugar na mukhang wala namang pumunta.

She checked on almost everything in this room and it seems like wala namang matinong makukuha dito maliban na lang sa isang bagay na hindi ko akalain na kahit sa panahong ito ay makikita pa niya. Ang diary kung saan nila kinuha ang kanyang pangalan. Ang sabi ng kanyang mama isa lang daw itong lumang novel book na nakalagay sa family resources nila at dahil hindi na mabasa ang mga nakasulat noon dahil sa sobrang kalumaan inakala ko na ganun nga iyon pero ngayon na hawak ko na ito it isn't a romance novel book it is a diary.

'岳和田' (Yue and Tian)

Yun ang nakalagay sa cover page. She know how to read that because of her memories. At ang hindi lamang niya maintindihan ay kung sino yung Tian doon iba man ang characters ng mga iyon sa characters ng pangalan niya pero batid nitong pangalan ng mga iyon. She open the diary's first page subalit walang nakasulat doon at tanging isang weird na bulaklak ang nahulog mula doon, at at sa hindi malamang dahilan ay talagang may kakaiba doon hindi naman siya plastic or papel pero kakaiba talaga yung bulaklak it has a purple petals at may bloody red ang kulay sa gitna at tila hindi iyon nalalanta.

She picked up the flower at ibinalik sa pagkaipit nito sa diary and she was about to turn the next page ng narinig ko ang pagtawag ng tagapaglingkod na si Ming Lan sa di kalayuan

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

She picked up the flower at ibinalik sa pagkaipit nito sa diary and she was about to turn the next page ng narinig ko ang pagtawag ng tagapaglingkod na si Ming Lan sa di kalayuan. Ano nga ulit ang pangalan niya Minglan? Hindi na ako nakapag isip pa at dali dali nang lumabas. At muling isinara ang pintuan habang dala dala ang diary o kung ano man ito kailangan niyang malaman kung ano ang nakasulat dito.

His Royal Mistress (On Going)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon