Chapter 23

21.9K 1K 1.5K
                  

The cold wind hugged me as if my body is its long time abode. I can feel how numb my cheeks are and how my throat dried and tightened every time I take a deep breath. Kanina pa kami nakalabas ni Claire mula sa maingay at mausok na impyernong iyon at pareho kaming tahimik at nagpapakiramdaman. Mula sa pagkaka-tulala sa naka-park na sasakyan nina Claire ay inilipat ko ang tingin ko sakaniya.

Naabutan ko siyang malamyos na naka-titig sa akin. Nang nagka-tinginan kami ay mapait siyang ngumiti at lumapit upang yakapin ako.

Kumawala ang malalim at mahinang hagulhul ko. My hands are lazily just hanging in the air while Claire hugged me tightly. Sunod sunod na pag-hikbi ang ginawa ko kasabay nang pag-buhos sa akin ng realisasyon kung gaano ka-totoo ang nasaksihan ko kanina.

"A-ang sakit." I mumbled between my sobs. Mabilis na humahaplos sa likod ko ang mainit na palad ni Claire. Mas lalo akong umiyak.

"Sshhh..."

Bumalik na parang isang pelikula ang mga nakita ko kanina. Kung paano siya humalik, ang paraan ng pag-titig ng namumungay niyang mga mata sa babae niya at ang buong realidad kung ano lamang ako sakaniya.

I shut my eyes tight as I felt my heart crumbled for the nth time. It has been shattered like a glass since I laid my hopeful, longing eyes to Tyson's rage of lust and desire. Paulit-ulit na sinaksak sa katotohanang bakla lamang ako at hinding-hindi ko kailanman mapapantayan ang interes at hilig niya sa mga babae.

But I'm a woman, too. Different from the others, yes. Unique and unlike the norm, yes. But I'm a woman, too. Babae ako kahit alam ko at naiintindihan ko kung paano nahubog ang larawan ko at ng komunidad ko sa lipunang ito. I'm a woman too but he just doesn't see me like that. He just doesn't want me like that.

Kumalas si Claire sa yakap at mabilis kong pinunasan ang mga luha ko. I hate myself! Silly me! I expected this. Ano bang dina-drama drama ko! Feeling main character naman kung maka-iyak! Pero shit. Kahit anong pilit kong palubagin ang loob ko at e cheer ang sarili ko'y napapa-iyak pa rin ako sa sobrang kirot ng puso ko.

"Uwi na tayo, Aps. I know you're in complete disaster now. Gusto mo bang pag-usapan ngayon o gusto mong mapag-isa muna?" Tanong ni Claire. I really do appreciate her presence right now. Hindi ko lubos ma-isip na nasasasaksihan niya ako ng ganito. Akala ko siya pa iyong mauuna sa aming dalawa dahil sa kabaliwan niya rin sa Kuya ko. But here we are now, two different individuals yet very the same souls, one hurting while the other one comforts.

Tumango ako at pinunasan pa ang mga luha ko. Hindi ko yata kayang pag-usapan ito ngayon. Natatakot ako. At naiinis sa sarili dahil pakiramdam ko'y kahit napaka klaro sa akin ng sakit na idinulot niya sa akin ay may parte pa rin sa aking naguguluhan.

"I wanna go home."

Iniyak ko buong gabi iyon. Iyong iyak na tahimik lang pero sobrang bigat sa loob. Magang-maga ang mga mata ko kinabukasan na hindi ako nakatakas sa pang-uusisa ni Kuya.

"What happened to you?" Aniya habang nagla-lunch kami sa bahay. Sunday at kami lamang ang naiwan sa bahay dahil may binisitang site sina Daddy sa Bulacan at sumama naman si Mommy. Umiwas ako ng tingin kay Kuya ngunit nahagip ko naman ang nanunuring titig ni Nang Lupe. I sighed.

"I binged watch a Netflix series last night." I lied. Tumaas ang kilay ni Apollo at tumango. Hubad baro siya at amoy alak ang hininga. Inirapan ko siya.

"Oh? Maybe you could recommend that to me." Aniya habang maingay na sumusubo.

"Sex Education." Sagot ko. Nabulunan siya at natatawang tinampal ang noo ko. Sumigaw ako at inis na hinampas ang braso niya.

"Urgh! Huwag ka nga!"

"Nanggagago ka talaga! Nakakaiyak ba iyon? I watched that, silly." Aniya at tuwang tuwa. I plastered a resting bitch face because I really don't have the energy to play around with him. Napaka sariwa pa ng lahat sa akin. Kagabi lang ay nakita kong may kahalikang babae ang lalaking gustong-gusto at kinababaliwan ko.

The Merciless Stud (Hot Trans Series #3)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon