KABANATA IV: THE ANSWERS TO HER QUESTIONS

317 20 1
                  

Hindi makapaniwala si Selene sa lahat ng kanyang nalaman. Hindi niya alam kung aatras na ba siya o ano sapagkat ang mga nalaman niya tungkol kina Yue at Prinsipe Zhi Cheng ay talaga namang nakakahiya hindi niya inasahan na may ganoong ugali pala si Chen Yue bagay na kahit yata ang ina nito ay walang kaalam alam at tanging ang nakatatandang kapatid lamang niya ang nakakaalam sa tunay nitong ugali, that behind her innocent and angelic face there is a two faced little tigress hiding. Just like the one in her nightmares before.

Pilit niyang pinanatiling kalmado ang sarili at nagpatay malisya na lamang sapagkat hindi siya maaring magkamali at mapahiya lalo na at isang prinsipe ang kaharap niya ngayon at hindi ang basagulerong lalaking naka away noon Yue sa hardin Sho noong minsang isinama siya ng kanyang nakatatandang kapatid roon.

Lihim namang napangisi si Prinsipe Zhi Cheng ng makita ang dalaga hindi niya inasahan na dinami rami ng mga babae sa Imperyo ay ang babaeng humamon at nakapag patumba pa sa kanya ang kanyang mapapangasawa. At kung kanina ay wala siyang interes sa dalaga pwes ngayon nakuha na nito ang kanyang simpatya at nais pa niya na makilala pa ito ng lubos.

"Xiaoyue kinagagalak ko na sawakas ay nagkita na tayong muli"

Ako hindi, hindi kita gustong makita.

Hindi malaman ni Selene kung siya ba o si Yue ang may ayaw na makita ang prinsipe subalit sa isiping maaring mababago niya ang kapalaran ni Yue kung sakaling magagawa niyang mapaamo ang prinsipe ay labis na niyang ikatutuwa.

Kung ito ang paraan para mabuhay tayong dalawa ng matiwasay gagawin ko ito kahit pa ayaw mo.

"Muli? Nagkita na kayo noon kamahalan?"

Takhang tanong naman ng ama ni Yue at hindi makapaniwalang tiningna siya nito na para bang napaka laking kasalanan na naman ng kanyang ginagawa.

"Hmm. Minsan na kaming nagkita noon sa hardin ng Sho kasama si Yunji, hindi ba binibini?"

Kita sa mga mata ng binata ang pang-aasar at talaga namang sinusubukan nito ang kanyang pasensiya at sinasadya nito kung bibigay ba siya. Pero ang hindi siya papayag doon sa pagkakataong iyon siya ang maamo at mabait si Lady Chen. Hindi siya nagpakita ng ano mang emosyon kahit pa sa kaloob looban ay gustong gusto na niyang atakihin ang binata subalit kailangan niyang habaan ang pasensiya upang hindi siya mapagalitan at maparusahan ng kanyang ama.

"Tama kayo kamahalan matagal na nga nang huli tayong magkita, kaya naman nagagalak din akong makita kang muli"

Natutuwa man ang prinsipe sa kanilang pag-uusap ni Yue subalit nakaramdam na naman siya ng kakaiba sa kanyang katawan na tila ba nawawalan na ng bisa ang gamot na kanyang ininom bago siya magtungo doon. Gamot na kanyang ginagamit upang mapahina ang epekto ng kanyang sakit.

Napaka bilis naman yata?

"At siya po pala naririto na si Xiaoyue nais kong pag-usapan na ang detalye ng aming kasal nang sa gayon ay makapili na ng masuwerteng araw kung kailan iyon gaganapin, may nais kabang hingin na pabor para sa kasal natin?"

"Wala naman kamahalan, maayos sa akin ano man ang mapag-uusapan ninyo nina ama"

Natural kasi wala naman na akong pagpipilian

"Kung ganoon Duke Chen kayo na lamang ang kakausapin ko maari ninyo nang pagpahingahin si Lady Chen"

Ani ng Prinsipe at kahit pa hindi nito sabihin ay hindi nakaiwas sa mapanuring mga mata ni Selene ang kakaiba sa kanya, hindi tulad kanina ay naging mabigat ang paghinga at pananalita nito. Tila hindi rin mapakali at may dinadamdam itong kakaiba sa katawan kaya ninais alamin iyon subalit wala na siyang pagkakataon.

His Royal Mistress (On Going)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon