KABANATA V: HIS REACTION

262 13 1
                  

Halos hindi makatulog si Selene nang dahil sa mga na lamang impormasyon pa tungkol kay Yue gayun din sa bulaklak subalit ano mang pilit niyang makaalala ay wala siyang magawa ukol sa mga alaala ni Chen Yue bagay na hindi niya magawan ng paraan. Aiya sasabog na ang isip ko sa kakaisip ano ba kasing dahilan at may amnesia ka?

Tanong niya kay Yue'Er subalit alam naman niyang hindi sasagot sa kanya ang repleksyon na iyon liban na lamang kung may kamalayan pa ito at magkahati sila sa iisang katawan. Muli niyang kinuha ang diary pati na ang bulaklak at ikina gulat niya ang pagliliwanag ng mahiwagang bulaklak sa dilim kaya agad niyang pinatay ang sindi ng nagsisilbi niyang ilaw at nagtago sa ilalim ng makapal na kumot upang hindi makakuha ng pansin mula sa labas ng kanyang silid.

Samatala di kalayuan mula sa kanyang silid dalawa pares ng mga mata ang nakamasid sa silid ng dalaga at naghihitay ng tamang tyempo upang makuha ang kanilang pakay mula dalaga. The eternal light of the blossom blood flower will reveal the truth and meaning of everything and Lady Chen is the only one who can unmask the real secrets of that.

Sinubukang ilagay ni Selene ang liwanag mula sa Blood Blossom patungo diary at laking gulat niya ng mapagtanto niya na upang mabasa ang nilalaman ng libro ay kailangan niya ang pulang liwanag mula sa bulaklak.

Yue'Er kapag nabasa mo na ng nilalaman nito ay magawa mo sana akong patawarin ako ang naging dahilan upang hindi mo makamtan ang kaligayahang inaasam asam mo sa piling ng lalaking pinakamamahal mo subalit, apo ginawa ko lamang ang lahat upang mailigtas ka sa kapahamakang naghihitay sa iyo. Pinili ko lamang na ilayo ka sa napipinto mong kamatayan sa kamay ng mga taong iyong pinagkatiwalaan. Darating ang araw sa mga sandaling kailanganin mo na ng tulong ng kapangyarihan ng Blood Blossom ay magawa mo sana ang mga kinakailangan. Kailangan mo lamang magawang pag-isahin ang dalawang aspekto ng iyong kaluluwa. Ang Yin na nag mula sa panahong ito at ang Yang na ikalawa mong katauhan mula sa ibang mundo at panahon. Ang maglalabas ng tunay mong kapangyarihan.

Subalit pakatandaan mo maraming magtatangkang kunin sa'yo ang bulaklak na ito, subalit ikaw at ikaw lamang ang makagagamit at makapagpapalabas ng tunay nitong kapangyarihan, kasabay ng paglakas ng iyong kapangyarihan ay angpaglakas sin ng iyong mga kalaban gayun din ang mga mapagpanggap na mga kakampi kaya piliin mong mabuti ang iyong mga taong pagkakatiwalaan. At kung sakaling kailangan mo talaga ng tulong hanapin mo lamang si Master Lui Zhao Lu siya ang magsasabi sa'yo ng mga dapat mong gawin. Pakaingatan mo rin itong mabuti, sapagkat nakasalalay din dito ang iyong wagas at tunay na kaligayahan mula sa tunay mong pag-ibig gayun din ang buhay at kamatayan ng mga taong pinaka mamahal mo...

She cannot believe on what she's reading. Kung ganun all along tama ako? Na ang mga panaginip kong yun ay hindi lamang basta panaginip it is some sort of warning isn't it?

She sensed some sort of danger kaya agad niyang kinuha ang bulaklak at muli iyong ibinalik sa diary. Two shadows from outside of her room means two people who will try get her precious flower. Sinubukan niyang magpanggap na tulog hanggang sa maramdaman niyang dahan dahang binubuksan ng mga ito ang kanyang silid subalit mukhang may dumaaan sa labas kaya hindi na ito tumuloy.

Bahagya niyang tiningna ang box kung saan nakalagay ang diary at bulaklak at dahil hindi siya mapalagay ay kinula niya ang maliit na wooden box at inilagay ito sa tabi ng kanyang unan para sa sandaling may magtangkang kumuha niyon ay madali niyang mararamdaman at malalaman. Isa pa mas mabuti nang makita niya agad ang mga iyon lalo pa nalalapit na ang pag-alis niya sa pamamahay na iyon ng mga Chen upang magpakasal sa ika limang prinsipe.

*Wedding day*

Chen Yue never imagined that at her young age of nineteen she will be married to a man who was a complete stranger to her. Hindi naman kasi siya pamilyar kay Prinsipe Zhi Cheng at kahit sa mga alaala ni Yue'er ay wala siyang makitang tagpo kung saan close sila. At bukod pa doon, ang ugali ng lalaking iyon ay talaga namang hindi tumutugma sa tipo ng lalaking kanyang pinapangarap. Subalit wala naman na siyang pagpipilian pa, siya ang pumili ng kanyang kapalaran kaya kailangan niyang panindigan ang lahat.

His Royal Mistress (On Going)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon