Chapter 25

20.7K 956 672
                  

I stayed still for about a minute before I had the energy to react to what he just said. A dangerous smirk is playing on his lips but I can see through his dark and deep set of eyes that he's dead serious about it. If there's one thing I learned and noticed about Tyson, that is his rugged way of handling his emotions. He struggles especially with his anger, and that punch on the wall he did earlier was a profound manifestation of it. And given that observation, I don't think it's easy for me to believe what he just said, more so, trust it.

Nakikita kong labis na pinagkukunan ng sinabi niya ay ang galit niya sa sitwasyon. Ang galit niya sa ginawa ko. He doesn't seem to understand why I am trying so hard to withdraw from him. And it resulted to him being so frustrated. And I hate myself so much because despite of all of these rational, clear and accurate observations about him, I still am finding myself falling for him once again— not that I really was able to get over him.

Naiinis ako dahil tila grabeng niyanig ang mga depensa ko nang dinala at inuwi niya ako rito sa bahay niya. If I were to look at it way way before I finally had the chance to tag along with him, this is heaven and a dream come true to me. Na dati ay ni hindi ko lubos maisip na darating ako sa puntong ito. Na darating kami sa ganitong sitwasyon.

And that kiss. That french swift kiss. It felt so surreal, like that of his sunset painting. It felt so emotional, like that of the child's hand painting. And mostly, it felt so raw, painful and unexpected like that of the shredded picture painting. To sum it all up, he made me feel a lot with just one kiss. A very brief kiss.

Patuloy na nanginig ang mga labi ko habang naka-titig lamang sakaniya. Hindi ko magawang sumagot. Ano nga bang isasagot ko sa ganoong bagay? He's literally asking me to date him. Or is he? Whether asking or imposing it, I still don't know what to answer him.

Not at my most vulnerable state. I can't decide while there's too much turmoil inside me. Pero itong si Tyson ay parang hindi yata alam ang salitang 'pahinga'. He keeps on bringing me wild waves of emotions and he won't even budge about it.

I let out a heavy sigh. Nakita ko ang pag-iwas niya ng tingin at ang pag-igting ng panga dahil sa kawalan ko ng reaksyon. Bumuga rin siya ng hininga bago unti-unting lumapit ulit sa akin.

"Come on, Buttercup. Let's stop fighting." He said softly. Uminit at lumambot na naman ang puso ko. Tang ina talaga! Ang hirap magpaka-tatag kung ganito siya at kung ganito pa rin ako kabaliw sakaniya! Ang sarap sarap ng magpa-ubaya. Konting lambing niya na lang talaga at mawawala lahat ng hinanakit ko sakaniya at sa ginawa niyang pambababae.

Nang naka-lapit sa akin ay marahan niyang hinapit ang beywang ko. Lumingkis na parang ahas ang kanang kamay niya sa likod ko at hinila ako. I effortlessly fell on his hard hairy chest. I sniffed on it. Ipinatong niya ang baba niya sa ibabaw ng ulo ko. I instantly felt warm and... at home.

"Can we eat now, Buttercup?" He whispered. I shut my eyes tight. Shit ka, Apple. Hindi ka man lang ba manlalaban na? Kahit sa huling beses? Kahit isang huling laban pa bago ka sumuko at magpakabaliw na naman sakaniya? I sighed.

"I saw you, Ty... I saw you kissing a girl at Xylon. S-sabi mo may inaasikaso ka... pero bakit ganon? You can't invalidate how I felt about it—"

"I know. But were we dating that time?" Humigpit ang kapit niya sa beywang ko. Agad na may punyal na tumusok sa puso ko sa katotohanang narinig mula sakaniya. Dahil oo nga naman, wala namang kami. Wala naman kaming opisyal na kasunduan man lang. Was I reacting too much? Hindi naman, diba? Kasi hindi ko naman siya kinompronta o sinumbatan doon pagkatapos. Lumayo agad ako at sinubukang kalimutan na lang dahil alam ko simula pa lung kung saan ako at kung anong lugar ko sakaniya.

"N-no." I managed to say.

"Hmm." He hummed lazily and I felt my whole body shook. I can't believe how my whole system still react this way despite him currently gaslighting me. My heart continued to flutter painfully.

The Merciless Stud (Hot Trans Series #3)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon