KABANATA VI: PREMONITION

206 12 1
                  

Fiftt Prince Mansion...

"Cheng gege binabati kita para araw na ito, kung hindi ako bumalik ng kabisera ngayon baka huli ko nang nalaman na ikakasal ka na pala"

Masiglang bati ng ika siyam na kapatid ni Prinsipe Zhi Cheng na si Mo Li Jiang o Prinsipe Bao ng makapasok ito sa kanyang tanggapan. Ang totoo ay naghahanda na siya dapat para sa kasal subalit mas inuna pa niya ang pagtimpla ng kanyang mga gamot nang sa gayon ay handa siya sa ano mang posibleng mangyari. At ang pagdating ng nakababata niyang kapatid ay hindi na nakapagtataka sapagkat nakatakda na

"Nakabalik ka na pala, hindi ba dapat ay nagpapahinga Jiang'er dahil kakagaling mo lang sa nakaraang digmaan sa malayong hilaga sa probinsya ng Shuruan kaya ano't naririto ka?"

"Kuya ganyan ba ang dapat na pag-uugali ng isang binatang ikakasal? Hindi ba dapat ay nakangiti ka man lang, ano na lamang iisipin ng mapapangasawa mo kung ganun"

Nakangising tanong nito na hindi niya ikinatuwa. Kahit kailan talaga ay mapang asar at loko loko ang kanyang nakababatang kapatid na ito sa lahat ng anak ng kanilang amang Emperor bukod sa ikalabing isang prinsesa na si Zhi Xi ang kanyang nag-iisang kapatid sa kanyang yumaong inang Empress ay tanging si Li Jiang lamang ang nakakasundo niya. "Ano naman sa akin kung ano ang isipin ng babaeng yun?"

" 'Ge alam kong mahirap na dasisyon para sa iyo ang magpakasal subalit hindi naman yata tama na tratuhin mo nang ganun ang magiging primary consort mo"

"Tama ang ika siyam na prinsipe kamahalan, naalala ninyo naman siguro ang nangyari noong huli sa pagitan ninyo ng binibini hindi ba?"

Natatawang paalala ng kanyang kanang kamay na Siheng. "Isa ka pa manahimik ka, naihanda na ba ang lahat?"

"Maayos na po ang lahat kamahalan kayo na lamang ang hinihintay, kaya kung maari ay magpalit na kayo sapagkat ano mang sandali ay maari nang dumating dito ang wedding sedan ni Lady Chen kayo rin"

"Sige na Kuya baka mahuli ka pakay Siheng ko na lang ipagbibilin ang mga dala ko"

At nang dahil doon ay nagpatuloy na siya. Subalit isang hindi inaasahang panauhin ang damating at katulad ng palaging nangyayari nagtangka itong paslangin siya. Kaya mabilis niyang kinuha ang kanyang espada upang makipaglaban.

"Sabihin mo ano kailangan ninyo sa akin"

"Hindi mo na iyon kailangan pang malaman sapagkat mamatay ka din naman kamahalan"

Tahimik ang buong paligod at tanging tunog lamang ng kanilang mga espada ang maririnig mula sa kanila ng kanyang kalaban, at ang pagkabasag ng isang malaking paso ang ang nakatawag ng pansin nina Siheng at Prinsipe Bao. At nagawa naman niyang sugatan ang kalaban sublit, nakatakas ito. Mabilis namang dumating sina Prinsipe Bao at Siheng.

"Kuya ako na ang bahala hindi ka dapat mawala sa araw ng kasal mo"

"Hindi samama ako kailangan kong silang sundan at kailangan kong malaman ang kasagutan, Siheng maiwan ka dito siguraduhin mong walang mangyaring masama kay Chen Yue sa sandaling makarating sila dito"

"Masusunod po"

"Gawin mo ang lahat ng dapat mong gawin sisikapin kong makabalik ng mabilis, tayo na Li Jiang"

Pagkasabi noon ay umalis na nang nagkasama ang magkapatid upang sunda ang tumakas na bandido. Alam nilang hindi pa ito nakakalayo sapagkat sugatan ito at medyo malalim ang sugat na nakuha nito mula sa pagkakasaksak niya.

"My Lady, binabati ko po kayo napaka ganda po ninyo"

Masayang bati ni Ming Lan habang inaayusan siya sa harapan ng salamin. "Tama ka Minglan napaka ganda nga ng aking anak hindi maipagkakailang kamukha mong talaga si Madam Zhang"

His Royal Mistress (On Going)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon