Chapter 27

23.1K 969 1.4K
                  

WARNING: SPG

Agad agad na nilukob ng kakaibang kaba at takot ang puso ko at tila mas lalo pa niyong pina-lala ang pagkaka-hilo ko dahil sa alak. Hindi na ako magka-mayaw sa pag-kapit sa seat belt ko dahil sa napaka-lakas na patakbo ni Tyson. Para akong mababaliw kaka-isip sa kung anong nararamdam ko ang unang pag-tutuunan ng pansin, ang kaba ko ba o ang pagkaka-hilo. The way Tyson's Raptor overtook an SUV and aggressively pulled over in the silent and dimly lit basement of the tower was enough to make me let out a cry of help. A distress signal. Tyson is so mad I can literally feel how the temperature inside of the car rising. Napa-pikit ako nang naramdaman ang irasyonal na panginginig ng mga labi ko.

Nang iminulat ko ang aking mga mata nang maramdamang namatay na ang makina ng sasakyan ay agad ko rin naman itong na-ipikit ulit nang suntukin ni Tyson ang touch screen car stereo niya.

"Putang ina!" He roared. My body shook uncontrollably as I covered my face with my two hands. Isang suntok pa sa car stereo niya ay nag-mulat na ako ng mga mata.

I saw the poor touch screen car stereo. Gibang giba ito at pumipintig pintig na lamang ang ilaw. My heart ached due to my extreme fear and nervousness. Para akong masusuka.

"P-please, Ty. It was-"

I was not able to finish my sentence when he went out of the car. Isinara niya ng napaka lakas ang pinto ng driver's seat dahilan kung bakit naglaglagan ang mga nabasag na parte ng car stereo. Nahihintakutan kong sinundan ng tingin si Tyson na umikot patungo sa pinto ko. At nang nakarating sa tapat ng pinto, marahas niyang binuksan ito. Bumungad sa akin ang namumula niyang mga mata. That ignited my fear further more. I dared not to look at him earlier while he's driving because I'm so afraid of him. Pero ngayo'y tila wala na yata akong kawala at wala na akong ibang matatakbuhan kung hindi ang harapin na lamang ito.

"Fucking get out!" Sumabog ang boses niya sa buong basement. Na-disturbo ang tahimik at mapayapang lugar. My lips frowned in fear.

"Ty, no..." I reluctantly shook my head. But when I saw his left fist shaking, agad akong napa-baba. Tiningala ko siya at agad kumapit sa kaliwang braso niya upang sana'y pakalmahin at lambingin ngunit halos mabingi ako sa sobrang lakas ng pagkaka-sara niya sa pinto ko. He's destroying his Raptor! This man!

Iwinaksi niya ang mga kamay kong naka-hawak sa kaliwang braso niya at mariing sinakop ng kanang kamay ang mukha ko. His blood shot eyes stared at my face intently while his jaws clenched repeatedly. I can feel his labored breathing hitting my pale and cold face. It smells like a mixture of mint and whisky. Nakakatakot ang mukha ni Tyson! He has always looked grim but this is the first time I saw his face looked so traumatizing!

"How dare you fuck with me! How fucking dare you!" He shouted at my face. Napa-pikit ako sa sobrang intensidad ng galit at sigaw niya. I badly want to cry already but the alchohol seemed to be numbing me! Nakaka-iyak na dahil sa sobrang takot at kaba. Gusto ko na lamang tumakbo. Oh, Lord, what have I done? I should've limited my alcohol intake!

Hindi ko magawang iiwas ang mga mata ko kahit pilitin ko man dahil sa higpit ng hawak ni Tyson sa mukha ko. It was tight but also not enough to hurt me physically. Sa kabila ng takot at kaba ay kahit papaano'y napagaan niyon ang loob ko.

"Makinig ka muna s-sakin, please." I begged. I stared back at his raging eyes. Nangungusap ang mga mata ko sakaniya. But I immediately got distracted when I saw the other very evident emotions in his eyes aside from rage and danger. Emotions that he just revealed right now, for the first time.

Nag-aagaw ang tampo, sisi at pagka-bigo sa mga mata niya. His eyes then instantly turned pitch black and the reddish hues in his eyes earlier are no longer visible. Kumirot ang puso ko.

The Merciless Stud (Hot Trans Series #3)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon