KABANATA VII: THE WEDDING NIGHT

155 11 1
                  

Nakarating na sila sa Mansyon ng ikalimang Prinsipe subalit wala pa ding sumasalubong sa kanila at sapalagay naman niya ay tama ang pinuntahan nila sa pagkat may mga dekorasyong pangkasal naman at tila maayos ang lahat doon. Sinubukan din niyang silipin kung lalabas ba ang prinsipe subalit bigo siya.

Ngunit bago pa man siya mainis ay lumabas na ang mga lingkod sa mansyon at inakala ni Xiaoyue na kasunod niyon si Prinsipe Zhi Cheng subalit muli ay nabigo siya sapagkat ang kanang kamay lamang nito na si Siheng ang lumabas upang batiin siya. May takip man ng pulang belo ang kanyang mukha pero sigurado siyang hindi ang prinsipe ang lalaking papalapit sa kanya.

What is this an insult? Nasaan ang lalaking yun at tila gusto niya akong ipahiya at buo kong pamilya sa hindi pagpapakita dito.

"Malugod na pagbati mahal na Consort ako ang punong tagabantay ng Prinsipe tawagin ninyo ako sa pangalang Siheng kamalan"

Magalang na sabi nito at yumukod sa harapan ni Xiaoyue. Hindi man sanay ang dalaga sa mga ganoong pamamaraan ay kailangan niyang panindigan ang lahat. Sapagkat magmula noong araw na mapunta siya sa katawang iyon ay siya na si Lady Chen Yue. "Maka tatayo ka na, nasaan nga pala ang prinsipe? Ano at tila wala siya balak na harapin ako, sinusuway niya ba ang utos ng kanyang kamahalan?"

Xiaoyue fearlessly asked. That made him feel the anger of the lady but he just couldn't say anything but what does his master asks him. "Ah tungkol sa bagay na iyan my Lady ipagpaumanhin po ninyo subalit ang kanyang kamahalan ay nagkaroon ng isang hindi inaasahang bisita at kailangan po muna nitong asikasuhin ang pag-alis ng bisita pangako hindi siya magtatagal"

Hindi siya kumbinsido sa sagot na iyon subalit wala naman siyang ibang magagawa kundi ang sumabay sa bawat pangyayari nang sa gayon ay hindi siya maging kahinahinala. "At kung nais na ninyo ihahatid na lamang namin kayo sa inyong silid upang doon na lamang hintayin ang Prinsipe" Hindi iyon ang inaasahan niyang mangyari subalit mas magandang suhestyon nga iyon kesa maghintay siya sa loob ng wedding carriage na iyon. At isa pa nakakahiya iyon para sa bride na tulad niya magiging katatawanan kapag hindi pa siya pumasok.

"Mabuti pa nga, Minglan" tawag niya sa kanyang personal na tagapag lingkod. At inalalayan naman siya nitong pababa sa karwahe gayun din sa kanyang mahabang damit pang kasal. Sa unang tingin pa lamang kay Xiaoyue ay kapansin pansin na kanyang kakaibang ganda hindi man kita ng mga lingkod ang kanyang mukha nang dahil sa belo ng nakatakip sa kanya subalit alam na agad ng lahat kung ano ang dapat nilang gawin sapagkat presensiya pa lamang niya ay talaga namang kagilagilalas na.

At katulad ng kanyang inaasahan hindi ganun kaliwag ang loob ng kwarto at tamang tama lamang upang makita ng malinaw ang ang liwanag na nagmumula sa blood blossom tamang tama upang mabasa niya ang nilalaman ng diary. Iniwanan siya mag-isa nina Siheng at Minglan sa loob ng wedding room at nagpaalam na magbabatay na lamang sa labas ng silid at agad na ipapaalam kung sakaling nakarating na ang Prinsipe. Bagay na ikina tuwa niya.

Sapagkakataong ito gagawin ko ang lahat upang malaman ang mga bagay na dapat kong malaman bilang taga pangalaga ng Blood Blossom

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

Sapagkakataong ito gagawin ko ang lahat upang malaman ang mga bagay na dapat kong malaman bilang taga pangalaga ng Blood Blossom...Mula naman sa palasyo aybisang hindi magandang balita ang natanggap ng mahal na Emperor mula sa kanyang panganay na anak na si Prinsipe Rong. Kitang kita ang pagkadismaya nito ng payagan niyang maikasal kay Prinsipe Yu ang ikatlong anak na babae ni Duke Chen Yeng Zhang. Oo nga at alam niya naman si Yue ang bunso sa apat nitong anak subalit inasahan na niya ang lahat ng mga nangyari lalo pa at alam niya kung gaano ka tuso ang kapatid ng kasalukuyang Empress na siyang ika apat na Concubine ni Duke Chen. Lalo pa at alam niyang hindi ganun kaganda ang reputasyon ni Prinsipe Yu sa kaharian dahil masyado niyang pinapaboran ang anak ng kasalukuyang Empress nang sa gayon hindi ito gumawa ng ano mang habang na magiging dahilan upang mameligro ang kanyang posisyon bilang Emperador ng Arzion.

Subalit nang dahil doon ay mukhang lalo pang lalayo sa kanya ang loob ng kanyang panganay na si Prinsipe Tian Xi. Higit kanino ay siya ang nakakakilala sa kanyang panganay na anak at alam niya kung gaanong nito kagustong makasama ang pinakamamahal na si Chen Yue subalit ngayong ikakasal na ang dalaga kay Zhi Cheng kaya mukhang imposible na talagang magkaayos pa silang mag-ama. At bukod pa doon hindi niya maaring baguhin ang nakasaad sa huling habilin ng nasira niyang ama, na si Zhi Cheng ay dapat makasal sa bunsong apo ng nasirang Lady Zhang ang ina ni Duke Chen kaya niya nagawa iyon sa kanyang panganay.

"Eunuch Hui sapalagay mo ba ay tama ang mga naging desisyon ko? Wala naman akong ibang hinahangad kundi ang mapabuti ang aking mga anak subalit ano at tila ako ang naging dahilan upang sila ay magkagulo?"

May pangambang ani ng hari habang nakatingin sa kawalan. Alam niya na sa kanyang naging pasya ay maaring magkaroon ng hidwaan sa pagitan ng kanyang mga anak lalo na sa pagitan ni Zhi Cheng at Tian Xi na kapwa nagnanais na makuha ang korona.

"Kamahalan wala kayong masamang ginagawa sa aking opinyon, ginawa niyo lamang ang sa tingin ninyong tama at nasa mga prinsipe na ang kaisipan kung paano nila kayo maiintindihan" ani ng matandang Eunuch. Subalit hindi ganun kadali ang lahat ng iyon para sa mga anak niya ay mayroon siyang pinapanigan at malinaw na iyon ang ugat ng lahat ng kaguluhan sa pagitan nila.

At sa kanyang ginagawa maaring mas lumalim pa ang hidwaan sa pagitan nilang dalawa ng dahil sa isang babae. Nikita niya ang kakaibang kislap ng mga mata ni Zhi Cheng magmula ng araw na makipagkita ito dalaga kaya batid niyang hindi magtatagal ay magkakaroon din ng pagtingin sa dalaga ang anak na siyang kanyang ikinababahala. Dahil tiyak na gagawa at gagawa si Tian Xi ng paraan upang makabalik ng kabisera at makuha ang gusto nito at nasa mga kamay na ni Yue ang magiging pasya niya sa sandaling mangyari iyon...

Gabi na subalit wala pa din ang Prinsipe at inaatok na rin si Xiaoyue subalit wala pa din ang kanyang prinsipe at mukhang katulad ng mga napapanood niya sa mga palabas ay matutulad ang gabi ng kanyang kasal sa mga bida ng mga ito. Bagay na kanyang ipinagpapasalamat sapagkat kung iisipin hindi pa naman talaga siya handa para sa bagay na nararapat mangyari sa gabing iyon. Oo nga at hindi sa kanya ang katawan subalit ramdam niya na hindi magugustuhan ni Yue'Er ang bagay na iyon lalo pa at tila may nararamdaman pa din ang dalaga sa unang lalaking kanyang minamahal, ang nakatatandang kapatid ni Prinsipe Yu ang asawa ng kanilang nakatatandang kapatid na babae si Chen Jian walang iba kundi ang ikatlong Prinsipe Rong.

Lalo pa sa kanyang mga nabasa ay bakas na bakas ang nag-uumapaw nitong pag-ibig para sa binata, subalit hindi sila pinayagang maging masaya hanggang sa huli sapagkat ipinagkait ng Emperor ang pagpapakasal niya as ikatlong Prinsipe at pinili ang kanyang kapatid na si Jian upang maging primary consort nito. Na siyang dahilan kung bakit siya napunta sa panahong ito, matapos magtangka si Yue'Er na magpakamatay subalit hindi iyon na tuloy dahil nabuhay ang dalaga sa kanyang katauhan.

Nagpasya siyang magpahinga na lang at huwag na hintayin pa ang Prinsipe. Lumalalim na ang gabi hindi na niya kaya pang maghintay na mas matagal. Kung kaya isa isa na niyang tinanggal ang mga alahas at kung ano ano pang nakasuot sa kanya at naghanda sa pagtulog subalit isang malakas na kalabog mula sa labas ng silid ang naging dahilan upang maalerto siya. Isang pigura ng lalaking hindi niya alam kung sino ang nasa labas ng kanyang silid kaya mabilis siyang naghanap ng ano mang maari niyang ipang depensa sa sarili.

Mabuti na lamang at naalala niya ang punyal na ibinigay sa kanya ng kuya niya bago siya umalis sa kanina. Mabilis niya itong kinuha subalit dahan dahang nabuksan ang pintuan at halos mapasigaw siya ng malakas nang isang nakaitim na lalaking nakasuot ng maskara ang bumungad sa hapan niya sugatan ito at tila nahihirapan na at nawalan ng malay sa kanyang harapan.

"Kyaaaaaaaaaa!!!"

To be Continued...

His Royal Mistress (On Going)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon