ktoś

55 23 10
                  

ktoś tu był
ale nie zostawił po sobie śladu

jedynie pustka po nim została
a może po niej?

może nigdy się nie dowiem
a może już wiem?

róża na parapecie zwiędła
a przecież godzinę temu była w całej swej okazałości

zimny podmuch wiatru
ale okno jest zamknięte

więc kto
kto tu był?

i coś zostawił
skoro nic tu nie ma?

(nie)śmiertelnośćWhere stories live. Discover now