uśmiech

17 9 4
                  

twój uśmiech
jest dla mnie jak słońce po burzy

jej uśmiech
powoduje mą zazdrość

bo ona ma to
co mi się skrycie marzy

jego uśmiech
jest dla mnie ostoją

tamten uśmiech
jest piękny
choć nieznany

mój uśmiech
no właśnie
jest taki?

mój uśmiech?
zaginął
i już nie wrócił

(nie)śmiertelnośćWhere stories live. Discover now