siła

51 20 12
                  

nie mam już siły
już nie chcę udawać

że chociaż uśmiech gości na mej twarzy
w sercu mam pustkę

ten świat mnie przerasta
czy jest tu coś jeszcze?

oprócz nienawiści i wojen?
i strachu i płaczu?

czy znajdę coś jeszcze?

chociaż trochę miłości
chcę być kochana

lecz czy to możliwe
skoro me serce to jedna wielka rana?

chociaż trochę przyjaźni
chcę być lubiana

lecz czy to możliwe
skoro moje serce się przed tym wzbrania?

(nie)śmiertelnośćWhere stories live. Discover now