KABANATA VIII: MEANING

156 15 1
                  

Mula sa kalapit na silid ni Lady Chen ay mabilis na napabagon si Siheng matapos ang narinig na pagsigaw ng Consort. Hindi niya alam kung ano ang nangyari at wala pa naman ang Prinsipe kaya mabilis siyang nagtungo sa silid ng consort subalit laking gulat niya nang madatnan ang nakabukas na pintuan at ang isang walang malay na ginoo sa sahig.

Bakas ang takot sa mukha ng consort na labis na nababahala sa nangyayari. Subalit nang kanyang lapitan ang lalaking ay laking gulat niya ng mapagtanto kung sino iyon. Walang duda mula sa pulang  marka nito sa batok ay walang iba kundi ang ikalimang prinsipe Yu. Dumating din si Minglan at halata din sa hitsura nito ang pagkagulat kaya mabilis niyang tinulungan ang Prinsipe.

"Kamahalan wag kayong mabahala ang lalaking ito ay walang iba kundi ang mahal na prinsipe wala kayong dapat na ipag-alala"

Nakahinga naman ng maluwag si Xiaoyue ng dahil doon subalit naguguluhan pa rin siya sa mga nangyayari pero mas dapat nilang unahin ang kalagayan ni Prinsipe Yu sa ngayon.

"Minglan kumuha ka ng mga gamot at panglinis ngayon din, at tulungan mo akong ipasok ang kamahalan sa loob at maiayos siya sa higaan ngayon na Siheng"

Utos niya na kapwa naman sinunod nina Minglan at Siheng. Wala siyang alam sa panggagamot subalit makakaya niyang magawan ng paraan upang pansamantalang mapatigil ang pagdudurugo ang sugat na iyon ng kanyang kamahalan. Kahit papaano ay may natutuna sin naman siya sa mga survival tips ng pinsan niya ano.

Matapos nilang dalhin maiyos ang Prinsipe ay dumating na rin si Minglan dala dala ang mga gamot subalit alam niyang kakailanganin pa rin nila ng doktor lalo pa hindi sila sigurado kung gaano kalalim ang sugat at may nakahalong lason ba sa sugat na iyon kaya inutos niya kay Siheng ang madaliang pagpapatawag ng doktor. At nilinis naman nila ni Minglan ang mga sugat ng prinsipe. Subalit nagising ito nang tangkain niyang hubaran ito nangsagayon ay maisaayos ito subalit pinigilan siya ng kamay ng prinsipe.

Bahagya itong nagmulat ng mata at tiningnan si Minglan naintindihan naman niya iyon agad at sumenyas na lumabas ang tagapag lingkod at pinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Nang biglang isang hindi maipaliwanag na pulang liwanag na nagmumula sa kanyang pulseras ang bumalot sa loob ng silid. Subalit mula labas ay wala kang ano mang makikita kaya't hindi napapansin ni Minglan ang mga nangyayari sa loob ng silid.

Samantalang ang Prinsipe ay wala paring malay tanging si Xiaoyue lamang talaga ang nakakapansin ng lahat. Ang liwanag mula sa kanyang pulseras tila isang kakaibang liwanag na siyang nagpapahiwatig ng bagay na hindi niya inaasahan.

So this what she meant about that?

Hindi makapaniwalang tanong ng dalaga sa sarili at ipinagpatuloy ang ginagawa. She was indeed in great shock but she had to continue cleaning his wounds or he might become worse before the imperial physician arrives.

'Use your own cultivation'

Someone on her mind told her. And she perfectly knew who is it, pero hindi niya naman alam kung paano gagawin ang sinasabi nito. Yeah she knows in a world like that cultivation is a person's greatest power but unfortunately for someone like her who came from different world where such things doesn't exist she doesn't have any clue on what to do when it comes to cultivating her inner powers.

On the other hand...

"My Lady nahanap niyo na ba ang ating pinuno?"

May pag-aalinlangang tanong ng matanda sa dalaga habang inihahanda ang paboritong tsaa nito.

"Hmm. Hindi ko man nakita kung sino siya subalit hindi ako maaaring magkamali sapagkat natatangi ang ilaw ng Blood Blossoms at sigurado akong sa kanya iyon nagmula"

Walang pag-aalinlangang sagot ng dalaga. Hindi siya sigurado kung sino ang tagapagmana ng Blood Blossom subalit nakasisiguro siyang malapit na nila itong makita. Sapagkat nasa malapit lamang ito.

Ang manor ng ikalimang Prinsipe

Maaring isa ito sa mga tagapag lingkod ng asawa nito o maari din namang ang napangasawa nito mismo na si Lady Chen. Iyon ang kailangan nilang makumpirma, lalo na at palapit na ng palapit ang panganib sa tagapagmana nito dahil nag-uumpisa na ang pamumukadkad ng bulaklak.

"Ganoon ba?" may pag-aalin langan pa ring tanong ng matanda at tanging pagtango lamang ng pagsang-ayon ang natanggap nito mula sa kanyang kausap. "Kung gayon ay kailangan mo na siyang mahanap sa lalong madaling panahon bago pa mahuli ang lahat, hindi siya maaring maging mahina sapagkat maari siyang lamunin ng kapangyarihan nasa loob niya naiintindihan mo ba?"

"Hmm subalit magkakaroon tayo ng kaunting problema sa bagay na iyan, Master alam niyo namang mailap sa atin ang ika limang prinsipe hindi ba?"

"Ika limang prinsipe? Si Prinsipe Yu?"

"Hmm. Kung hindi ako nagkakamali maaring isang tagapag lingkod ng bagong consort nito o maaring mismong ang Consort ng hinahanap natin mahihirapan ako sa bagay na iyon"

Kita ang pag-aalala sa mga mata nito sapagkat tama ang dalaga sa lahat ng prinsipe ang ikalima ang pinaka mahirap lapitan at mailap dahil sa isang bagay na hindi nila maaring isiwalat subalit magagawan naman iyon ng paraan yun nga lang ay maaring hindi iyon magustuhan ng dalaga.

"Rue'er may sulusyon ako tungkol sa bagay na iyan subalit nakahanda ka ba na isakripisyo ang iyong sarili?"

Ikinagulat ng dalaga ang bagay na iyon alam niya ang nais iparating ng kanyang Master sa pagkakataong iyon, subalit may pag-aalinlangan siya pumayag siya sa misyong iyon para sa kaligtasan ng kanyang nakababatang kapatid at natural lamang na gawin niya ang lahat lahat ng kanyang makakaya subalit nakahanda na ba siyang isakripisyo ang kanyang sarili para sa bagay na iyo?

"M-master huwag ninyong sabihin na..."

"Rue'er maiintindihan ko kung hindi ka papayag—"

"Wala po akong sinasabi, Master nakahanda ako sa ano mang posibleng mangyari isa pa mas maabot natin ang tagumpay kapag nahanap at naihanda na natin ang pinuno sa lalong madaling panahon tama po ba?"

Kita kanyang mga mata ang diterminasyon subalit nag-aalin langan pa rin ang master sapagkat kukunin ng desisyong iyon ang kalayaan ng dalaga.

"Pag-isipan mong mabuti ang bagay na iyan Rue'er, hindi biro ang magpakasal lalo sa isang prinsipeng gaya ng ika siyam na si Mo Li Jiang"

"Master wala ba kayong tiwala sa akin? Ang tulad ni Mo Li Jiang ay hindi ako mapipigilan isa pa ang gagawin ko ay para din naman sa ating lahat ang gagawin ko, bukod pa roon mas dapat mong isipin ang mga gumagalang alagad ng ating mga kalaban hindi nila tayo maaring maunahan"

Makahulugang ani ng dalaga bago umalis sa lugar na iyon.

Mo Li Jiang, kung kailangan kong itali ang sarili ko sa'yo para lang maabot ang matagal na naming minimithi malugod kong tatanggapin ang mapabilang sa iyong harem.

His Royal Mistress (On Going)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon