1.Boundaries of love⚠️

10.3K 492 45
                  

(Zawgyicode)

< ထယ္ေယာင္း မင္းကို ဘာအမႈနဲ႔
ေရွ႕ေနငွားတာ >

< အေမြကိစၥတဲ့ ငါဒီေန႔သြားရမာတဲ့
စိတ္ညစ္လိုက္တာ"

< ဟင္...ဘာလို႔လဲ >

< ဒီေန႔ ငါေကာင္ေလးနဲ႔ ခ်ိန္းထားတယ္
ဒါေပမဲ့ အမႈကလဲ အေရးႀကီးတယ္
အက္အိမ္ေတာ္ရဲ႕အေမြကို ငါဦးေလးက
ကိုင္တာေလ အခုသူက ေရွ႕ေနက
နားထားေတာ့ ငါကိုတာဝန္ေတ
အကုန္လြဲေပးထားေတာ့ ငါတာဝန္
ယူမွဖစ္မယ္ >

< ေအ့ပါ အမႈကိုသာသြာ ေနာက္မွ
မင္းေကာင္ေလးကို သြားေခ်ာ့လိုက္ >

< အက္လိုပဲ လုပ္ရေတာ့မာေပါ့
နမ္ေဆာင္း ငါသြားပီ ဘိုင့္ >

< ေအ့ေအ့ ဂရုစိုက္သြား
ထယ္ေယာင္း >

ထယ္ေယာင္းလဲ သူရဲ႕လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္အဖစ္တလွည္
သူရဲ႕ငယ္သူငယ္ခ်င္းလဲဖစ္တဲ့
ဂင္နမ္ေဆာင္းကို နႈတ္ဆက္ပီး
သူလုပ္ေဆာင္ရမဲ့ လုပ္ငန္းစီသာ
ကားနဲ႔ထြက္လာခဲ့ေတာ့သည္
ကားေမာင္းရင္းနဲ႔လဲ သူေကာင္ေလးကို
ဘယ္လိုေခ်ာ့ရမလဲဆိုတာ ဦးေနွာက္ကေန တခါထဲအလုပ္ေပးေနေတာ့သည္

အခု သူကိုင္တြယ္ရမဲ့ အေမြစံအိမ္ကို
ေရာက္ပီ သူေရွ႕ကအိမ္ေတာ္ကို
ၾကည့္ပီး ထယ္ေယာင္းတံေတြး
သိသိသာသာၿမိဳခ်လိုက္သည္

လူခ်မ္းသာေတမ်ား အရမ္းကို
ကုန္က်ခံတာပဲ တိုက္ႀကီးတာႀကီးေတ
ပိုက္ဆံအကုန္ခံေဆာက္တယ္
အေစခံအလုပ္သမားေတ အမ်ားႀကီးထားတယ္ တကယ့္ကို
ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ေတပါပင္
ပီးေတာ့သူဒီအိမ္ႀကီးထဲကိုဝင္ဖို႔
တုံ႔ခ်ိတုံ႔ခ်ိဖစ္ေနေတာ့သည္
သူဒီအိမ္ႀကီးကို တေနရာရာမာ ျမင္ဘူးတယ္ ေၾသာ္...သိပီ TVထဲမာ
အၿမဲပါတယ္ Jeonအိမ္ေတာ္ဆိုတာ
လူတိုင္းျမင္ခ်င္တဲ့အိမ္ေတာ္
ပ်ဳိမဒီေတြရဲ႕ အိမ္မက္လဲဖစ္သည္
ဒီအိမ္ေတာ္က သားကိုရဖို႔ဆိုပီ

မိန္းကေလးေတ တကယ့္ကိုမလြယ္ေၾကာေတ
သူအခုအမႈကို သူေသခ်ာမသိေသးပါ
အေမြကေတာ့ ေသခ်ာခြဲေပးပီသာပါ
Jeonစံအိမ္ေတာ္ရဲ႕ သခင္ေလးJeonနဲ႔
အရင္ေတြ႕ပီ ဒီအမႈေၾကာင္းေမးရမယ္
Jeonလို႔ေတြးမိေတာ့ သူရဲ႕2ေယာက္မရွိေသာ ေတ်ာက္ထဲေသာ ခ်စ္သူေလး
Jeon Jungkookကို သတိေတာင္ရလာပီ

⚠️ Sex Parallel // (Taekook One Shot Collection)Where stories live. Discover now