podróż

14 10 4
                  

pojedźmy proszę w podróż
niech ona się nie kończy

chciałabym żeby ktoś dał mi rękę
poczuję się bezpieczna

i wyruszymy wreszcie w podróż
która końca mieć nie będzie

tak długo na nią czekałam
łez tyle wylałam

i w końcu nadszedł ten czas
kiedy w podróż wyruszę

i do domu
już nigdy nie wrócę

(nie)śmiertelnośćWhere stories live. Discover now