Chapter 29

34.3K 1.1K 1.6K
                  

WARNING: SPG

My eyes rolled back as Tyson left few more wet kisses on my neck. Dinaramdam ko pa ang kiliti at nakaka-pang init na sensasyong hatid ng mga halik niya nang ipinatong niya na ang kaniyang dalawang palad sa magkabilang balikat ko. Dumilat ako at mangangapa pa sana sa kung ano na ang susunod niyang galaw ngunit napa-luhod na ako nang itinulak niya ang mga balikat ko pa-ibaba. Napa-singhap ako ng malakas.

"Ty!" I groaned and looked up to him. Nang nag-tama ang mga mata namin ay pinag-sisihan ko naman agad nang makitang nanumbalik na nga ng tuluyan ang libog at pagnanasa sa mga mata niya. Nawala ang kanina lang ay namumutok sa galit na Tyson. Kagat labi siyang naka-dungaw sa akin at napa-ilag pa ako nang hinawakan niya ang alaga niya at malumanay na isinampal sa pisngi ko.

Fuck! Naputol ang titigan naming dalawa at natuon nga ang mga mata ko sa titeng sumampal sa akin. I bit my lower lip as my cheeks burned as hell. Tila may sariling buhay ang alaga niyang huminto mula sa pag-galaw pa kaliwa't kanan dahil sa pagkaka-sampal nito sa mukha ko. Tumigil ito at tumutok sa pinaka-sentro ng aking mukha.

The dominant veins all around its body is screaming of masculinity and vigor. The perfection of its size and shape is almost surreal. The tip is slightly curved— pointing upwards. And because of it, the silver metal of his frenum piercing is very visible and highlighted.

May maninipis at organisadong pubic hair sa ibabaw ng base ng ari niya. Pababa sakaniyang dalawang bahay semilya ay malinis at makinis. Kinagat ko ang ibabang labi ko at nag-pigil ng ngiti. Ngayon ko lang naa-absorb ng tuluyan ang bawat detalye dahil nasa tamang wisyo ako.

My eyes darted back to the tip of his dick and a whitish little amount of liquid shined just at the external urethral opening. Huminga ako ng malalim kasabay nang pangingiliti ng puson ko. He is this horny! May pre cum na siya eh lampungan pa lang naman kanina sa sofa ang nagawa namin!

It's not that I was not so horny earlier; I can still remember how I begged him to let me experience the cowgirl position. Pero milya milya yata ang agwat ng kalibogan namin ni Tyson. He's ten steps ahead of me!

"Suck me, Buttercup. Isubo mo." He moaned hoarsely. Nag-tindigan ang mga balahibo ko. Tumingala ulit ako sakaniya at naabutang igting ang mga panga niya habang namumula ang mga matang naka-dungaw sa akin. I licked my lips.

I wrapped my fingers around his shaft and it immediately bounced. Inilapit ko ang mukha ko rito at naamoy ko ang panlalaking shower gel niya. Tila ang humupa kong apoy ng pagnanasa kanina ay lumiyab ulit ng tuluyan.

I closed my eyes tightly and put the tip inside my mouth. Tipid at malambing kong sinipsip iyon bago ko ipina-ikot ikot ang dila ko rito. The salty and uncomfortable taste of his pre cum greeted my tastebuds.

"Ohh." Tyson groaned. Iniluwa ko ang ulo ng alaga niya at tumingala ulit sakaniya. Ikinalat ko ang naiwang laway ko sa ulo ng ari niya pababa sa katawan nito. I, then, jerked his cock off while maintaining my eye contact with him. His jaw clenched.

"Fuck." He hissed.

"Hmmm." Tipid akong ngumisi at mas binilisan ang paglalaro ng kamay ko sa ari niya. Pinutol ko ang aming titigan at isinubong muli ang nanggagalaiti niyang alaga.

I widened my mouth so much to reach the base but when the tip touched the back of my throat, I retreated. I puked. Shit!

Hindi ako tumingin sakaniya dahil sa kahihiyan. Huminga ako ng malalim at inisip na kaka-simula ko pa lang kaya ganito. I'll try again and for sure I'll make it. I made it last night! And I was the first one to ever deep throat him! Can you believe that?

I gently kissed the wet tip of his cock before devouring him once again. This time, I took my time. I played with it— only reaching halfway. Nag-pokus muna ako sa pagpapa-sarap sakaniya.

The Merciless Stud (Hot Trans Series #3)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon