nie dam

11 7 2
                  

możesz zabrać mi wszystko
ale jednej rzeczy nie zabierzesz

nie oddam jej bez walki
bo nie jestem tchórzem

możesz mi zrobić krzywdę
w duszy to mam

nie dam ci tego
nie dam ci serca mego

w którym ukryłam
moje skarby największe

(nie)śmiertelnośćWhere stories live. Discover now