Chapter 30

21.1K 997 1.1K
                  

Umawang ang mga labi ko at ilang segundong napa-titig lang kina Kobi at Jade na parehong tigagal sa nakikita sakanilang harapan. Kitang kita ko ang pag-kurap kurap ni Jade nang bitawan ni Tyson ang kamay ko dahil doon naka-tuon ang mga mata niya. Umangat at lumipat sa akin ang kaniyang gulat na gulat na mga mata habang si Kobi naman ay hindi na maalis ang kaniyang tingin sa lalaking katabi ko.

I felt Tyson took a step back and I immediately look over my shoulder to see him. Kumikirot na ang puso ko pagka-bitiw niya pa lang sa kamay ko at nang nakitang isang hakbang na nga ang layo niya sa akin ay mas lalo itong kinuyom. I saw his pitch black eyes glued to someone and his jaw clenched so hard.

Mabilis siyang umiwas ng tingin at pumameywang. I gasped to fill my aching heart with comforting air. My hand felt so cold and lonely the moment he withdrew his grip from it. Umiwas ako ng tingin at kinuyom iyon nang mariin. Tumingin muli ako kina Kobi at Jade.

"H-hi! Mga gaga!" I cheerfully said and tried so hard to cut the very awkward silence around us. Si Kobi ang unang naka-bawi mula sa pagkaka-tigagal at lumapit sa akin. Hinampas niya ang kaliwang braso ko.

"Aps! What are you doing here?" Ngumiti siya at mabilis pang sinulyapan ng isang beses si Tyson. I grinned.

"Kayo ang anong ginagawa rito mga hayop! I watched the MMA fight! And you two? This is certainly not your cup of tea!" I rolled my eyes and chuckled. Nakita kong naka-bawi na si Jade at lumapit na rin sa akin. She leaned towards me to kiss my cheek.

"Hi, Aps..." She said weakly. I caressed her fragile and barbie arms. They look so beautiful right now! With their posh and gorgeous as ever fashion sense!

"Oh, shut up! It's not yours, either! But I know... huh?" Mataray at taas kilay na nilipat ni Kobi ang tingin kay Tyson. Malagkit niya itong tiningnan mula ulo hanggang paa bago tumingin muli sa akin. Oh, gosh! This is so embarrassing! They've never knew Tyson! Hinding hindi ko kinwento kahit kailanman ang ginagawa kong pang-lalandi kay Tyson noon at lalo na tungkol doon sa dating app kung saan niya ako ni-reject! And for them to see the two of us this way unexpectedly is enough to shatter my neurons!

Hilaw akong tumawa at pabirong hinila ang iilang hibla ng buhok niya sa harapan. Inirapan niya ako.

"Kaibigan namin iyong organizer ng event! At nandito kami para e cover iyong game para sa Photography course namin! Sila ang subjects." Ani Kobi. Tumingin ako kay Jade at nakitang tumango-tango siya at naka-ngiti na. Nalubag naman ang loob ko kahit papaano nang makitang nakaahon na sila mula sa naabutan. They must be so shocked, I know!

"Talaga? Eh kanina pa ako nandun 'di ko kayo nakita!" Sabi ko. These two are taking Multimedia Arts and it really made so much sense as to why they're here. Napa-ngisi ako nang ma-isip na ang lalandi rin talaga ng dalawang ito dahil laban na laban naman sa pagco-cover ng MMA fight. If I know they are also after the hot players! Naku!

"Gaga, 'di ba pwedeng kumain? Eh kaninang tanghali pa kami rito para e cover from start to finish!" Si Kobi.

"Cut it off, Apple! Alam ko ang ginagawa mo bruha ka! Why don't you introduce us to this..." Naka-ngisi at pabiting sabi ni Jade at inilipat ulit ang tingin kay Tyson. Kumabog muli ang dibdib ko at nilingon si Tyson. Naabutan ko siyang igting pa rin ang panga at seryoso ang tingin sa amin. Malambing ko siyang nginusuhan. I was so caught up with making the air light around us that I almost forget about him.

"Ty..." I called. He licked his lower lip before he slowly advanced to us. Hindi ko inasahan ang pag-pulupot ng kaliwang kamay niya sa beywang ko. Ang pangingirot ng dibdib ko kanina'y napalitan ng pang-iinit. Nang ganun ganun lang! Fuck! Ganito ako ka-rupok sakaniya!

I really thought he was ashamed of me... I really almost felt it. I inhaled and decided to wash the thoughts away temporarily. I smiled at Kobi and Jade to introduce Tyson.

The Merciless Stud (Hot Trans Series #3)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon