KABANATA IX: HIS ROYAL CONSORT (part 1)

194 7 0
                  


"Chen Wangfei wala na po kayong dapat na ipangamba magiging maayos din kamahalan"

(Wang Fei- prince's main consort)

Nakahinga ng maluwag si Xiaoyue nang marinig ang sinabing iyon ni Imperial doctor Lui. Sapagkat ibig sabihin lang niyon ay patuloy pa siyang lalakas at malalaman din niya ang tunay na dahilan kung bakit siya napunta sa panahong iyon.

"My Lady kung ako sa inyo ay magpapahinga na po kayo kamahalan"

Pagtango lamang ang tanging naisagot niya dahil siguradong hindi na naman siya makakatulog ng dahil sa mga nangyayari isa pa kailangan niya talagang makausap si Yue'Er ng masinsinan. Kailangan niya ng mas detalyadong paliwanag.

But unfortunately she fails to enter that blossom sanctuary at hindi niya alam kung bakit. "My Lady si Minglan po ito dala ko po ang tubig na panghilamos ninyo maari na po ba akong pumasok?"

I guess that is how it is, I need to act and behave like how I suppose to be.

"Sige na Ming Lan makakapasok ka na"

Aniya at bumangon may napansin pa siyang kakaiba pero hindi iyon ang dapat niyang isipin sa ngayon sapagkat kailangan niyang mas isipin ang kalagayan ng prinsipe sapagkat ayon sa tradisyon ay kailangan nilang magtungo sa palasyo upang bumati sa mga magulang ng prinsipe.

[Author: Inuulit ko everything in this book is purely fictitious, kaya sorry if the tradition is not accurate that means gawa gawa na lamang yun ng magulo kong utak okie?]

At hindi niya iyon maaring gawing mag-isa, wala mang naganap na wedding ceremony ay kailangan parin nilang sundin ang mga bagay bagay sapagkat miyembro sila ng Royal family. Nang matapos siya sa kanyang pang-umagang gawin ay matiyaga namang naghihintay si Minglan hawak ang dalawang damit na kanyang pagpipilian at katulad ng dati hindi pa rin talaga niya gusto ang sense of fashion ni Yue'Er pero wala na siyang pake alam doon pinili na lang niya kung alin sa mga damit na iyon ang maganda at disente sa paningin niya.

"My Lady pinapasabi nga po pala ng Prinsipe kanina hihintayin niya kayo sa kanyang tanggapan"

"Gising na ang kamahalan?" Hindi siya makapaniwala doon sapagkat paano naman mangyayari iyon? Samantalang kagabi lamang ay sugatan ito ng malala. "Opo, mukha ngang malakas na at parang wala namang nangyari sa kamahalan kagabi"

Napagtataka subalit alam kong sa mundong lahat ay posible kaya aalamin ko ang lahat ng iyon.

"Alam mo naman na siguro ang mga gagawin mo pagdating natin sa palasyo hindi ba?"

Tanong ng prinsipe sa kanyang si Lady Chen kaya napaismid na lamang siya nang marinig iyon. Dahil bukod sa napaka sungit na ng pananalita nito akala pa ata ay wala siyang kaalam alam sa mga dapat niyang gawin. Natural alam niya pinaghandaan kaya nila ni Minglan ang mga bagay bagay hindi pa nga sila ikinakasal ay ipinahanda na niya ang regalo para sa Empress, Empress Dowager at sa adopted mother nitong si Noble Consort Xia.

Hindi naman sa excited siyang magpakasal ano pero mabuti na yung handa isa pa hindi basta ang maging asawa ng isang prinsipeng katulad ni Prinsipe Yu sapagkat isa ito sa mga nasa linya upang maging Crown Prince at hindi maaring kahiya hiya ang princess consort nito. Hindi man siya maging kasing talino ng nakatatandang kapatid niya na si Chen Jian sisiguraduhin niyang ma mapakikinabangan siya ng ika limang prinsipe.

"Wag kang mag-alala, My Lord na ngangako akong hindi kita ipapahiya"

Psh. Pasalamat kang talaga dahil may kailangan ako sa iyo sa pagkat hindi ako magtitiis ng ganito.

Nang makarating sila sa tarangkahan ng palasyo ng Emperor ay sinalubong sila ng punong Eunuch ng palasyo at magalang naman nila iyong binati. At katulad ng plano nila ng prinsipe bago pa man sila umalis sa Manor ay nagpanggap sila, they need to act like a loving newly wedded couple but duh. Kabaliktaran niyon ang lahat ano hindi nga sila nagkaroon ng pormal na wedding ceremony at wedding banquet man lang kaya kasal sila oo kasal sa pangalan.

Dinala sila ni eunuch Hui sa Imperial Garden na siyang ipinagtaka ni Prinsipe Yu. Sapagkat inasahan niyang sa bulwagan ng palasyo gaganapin ang ceremonial banquet para sa kanila ng kanyang si Xiaoyue.

"Huang Shang naririto na po sina Yu Wangzi at Chen Wangfei"

(Huang Shang- His Majesty Emperor, Wangzi- prince)

Natatakpan ng manipis na kurtina ang pasukan ng balkonahe sa may Imperial garden subalit kitang kita ang imahe ng limang tao sa loob tila ang mga kapatid niya ang dalawa doon bukod sa Empress at Noble Consort.

"Papasukin mo na sila" may otoridad na utos ng Emperor kaya tiningnan niya ang kanyang asawa na mukha namang kalmado subalit hindi tulad ng ibang babae hindi madaling basahin ang takbo ng pag-iisip ni Xiaoyue na lalong naging dahilan ng kanyang pagdududa.

"Malugod na pagbati po sa inyo Fu huang, Muhou, Mu Fei" Sabay na bati ng mag-asawa nang makaharap nila ang Emperor at ang mga naroroon.

(Fu huang- father Emperor , Muhou- Mother Empress, Mu Fei- Mother Consort)

"Makatayo na kayo"

"Maraming salamat po Fu Huang"

Inalalayan naman ng prinsipe si Xiaoyue sa pagtayo hanggang sa pagpunta sa kanilang upuang dalawa. Habang kinikilig naman sa kanila ang ikalabing-apat na Prinsesang si Lin Gongzhu.

(Gongzhu-Princess)

"Yue'er tingnan mo nga naman ang panahon parang kailan lang nang ikasal ang kapatid mong Jianjian sa aking si Xi'er alam ko na agad na ang mga anak na babae sa manor ni Duke Chen ay may potensiyal sa pagiging miyembro ng Royal family at ngayong naririto ka ay talaga namang pinatutunayan mo ang katotohanang iyon" puri sa kanya ng Empress na alam naman niyang puno ng ka plastikan halata naman kasi na may ibang ibig sabihin ang Empress sa pagbanggit ng pangalan ng kanyang nakatatadang kapatid. Kitang kita naman kasi ang pagdisgusto sa kanya ng ina ng dating kasintahan ni Yue'er.

"At kung alam ko lamang na ang aming si Cheng'er ang mapapangasawa mo eh di sana iminungkahi ko na ang kasal ninyo ng mas maaga"

Ah talaga ba? Ang sabihin niya natutuwa siya sapagkat hindi siya sapagkat si Jian jiejie ang napangasawa ng anak niya di hamak naman mababa ang tingin nila sa akin eh psh.

Napansin naman ng prinsipe ang pagkailang sa mukha ni Xiaoyue kaya bago pa man ito magsalita ay inunahan na niya ang asawa. "Siyang tunay inang Empress talagang napaka palad ko sapagkat si Xiaoyue ang siyang napangasawa ko"

She just mentally rolled her eyes on that. She needs to look like more gentle and docile in front of her in-laws. Pero katakatakang tahimik ang Emperor parang pinakikinggan lamang niya ang lahat ng naroroon.

"Tama Cheng'er nakakatuwa kayong tingnan alam mo ba iyon, hindi ko maiwasang maalala ang iyong ina sapalagay ko ay natutuwa ang nasirang Empress na makitang masaya ka kasama ang iyong sariling Consort" pansin na pansin ang mga ngiti ng Noble Consort habang nakatitig sa kanilang dalawa. "Cheng-gege pwede ko bang mahawakan at makilala ang iyong Consort?"

Tila nahihiyang tanong ni Lin Gongzhu, sapagkat ito ang unang beses na makikilala niya ang kaunaunahang princess consort ng kanyang nakatatandang kapatid. Si Lin Gongzhu ay ang nag-iisang kapatid ni Prinsipe Yu na anak ng nasirang Empress, hindi na naabutan ng prinsesa ang kanilang ina sapagkat namatay ito sa panganganak kaya naman sa lahat ng kapatid niya ay ito ang pinaka malapit sa kanya.

"Tumigil ka nga, hindi ngayon ang panahon para sa mga tamang panahon para diyan" saway ni Prinsipe Li Jiang

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.


"Tumigil ka nga, hindi ngayon ang panahon para sa mga tamang panahon para diyan" saway ni Prinsipe Li Jiang. At doon na nagsalita ang Emperor upang patigilin ang nagsisimula pa lamang nanpagsasagutan ng dalawang mas batang anak.

"Itigil na ninyo iyan, ipasok niyo na ang mga pagkain"

Itutuloy...

His Royal Mistress (On Going)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon