Chapter 6

8.4K 332 98
                  

   Maagang umalis si dad para sa trabaho at naiwan kami ni mommy sa hapagkainan. The maids served our food at nakita ko ang bakanteng silya sa gilid ko.

“Where's Nathaniel mom?”

Mom wearing her formal attire. Alam kong busy siya sa bago niyang launch na botique sa Paranaque. Maganda ang uri at klase na brand meron si mommy. From clothes, bags and shoes.

Pinaoorder niya mga mga tela sa ibang bansa pero dito ginawa ang disenyo sa Pilipinas.

She's really passionate with her own business.

Mom sigh heavily. "In his own condo."

I frowned. "Condo? When..I mean how's that happened?"

"Nathan wants to live with his own. He is really fond of car racing and his own business. Buy and sell of cars and he will export them to other countries. "

"Using what?"

"His  own ship ofcourse."

Oh well. Si Nathan talaga ay magaling sa lahat ng bagay. Hindi na ako nagtataka kung bakit mas malaki pa siya sakin kahit dalawang taon akong matanda sa kanya.

Damn!

“Umuwi lang iyon dito ng sinabi ko na uuwi ka. He never tell you?"

Umiling ako. "Hindi mom. But I'll support him-"

Hindi ko matapos tapos ang sasabihin ng matutop ni mommy ang bibig.

"Mom! Wha-What happened?"

Habang nagsasalita ako ay tinitigan ko siyang tumakbo sa sink at nakitang nasusuka siya. This early!

Nilapitan ko siya at inabutan na agad siya ng katulong ng pamunas.

"Ma'am, gusto niyo po ng mainit na tubig?"

"Y-Yes please-" at nasuka ulit siya.

"Oh my God mom..I..I will take you to the hospital..r-right now." kalma ang pagkakasabi ko pero sa totoo lang ay kinakabahan na ako.

Hinagod ko ang likod ni mommy at nakitang may dugong kumalat sa dress niya!

Pumikit ako. Kinuha ni yaya ang upuan at pinaupo doon si mommy. I dialed Nathan's number immediately!

I don't want to call my dad. Not dad.

Agaran ang pagsagot ni Nathan ng tawag ko.

"Damn Nathan..huwag mo akong bitinin-"

"Shut up Lalaine." diin ang boses ni Nathan, na nagbabanta.

I rolled my eyes. "Hurry up you fucker, mom is bleeding!"

"What..the-"

Wala na siyang idinugtong pa at namatay agad ang tawag. Binuhat ng mga gwardiya ng mansyon si mommy ng lingunin ko siya.

I don't know what's happening! Teka..buntis ba si mommy?

Hindi ako nagtanong pa at isinantabi ang mga tanong lalo na sa ganitong sitwasyon.

Dumating agad kami sa hospital at agad namang inatupag si mommy. Kilala nila ang pamilya naman. Mabuti nalang at may doktor agad. Hindi nagtagal ay dumating narin si Nathan.

"What happened?" nag aalalang tanong niya. Nakauniporme pa ako at papasok na sana kanina. Good thing talaga hindi pa ako nakaalis!

Nananahimik lang ako sa tabi habang nasa emergency room si mommy. I saw my hands trembling. Parang gusto ring bumigay ng tuhod ko sa sobrang kaba.

Broken Chains (Montemayor 2nd Gen)Where stories live. Discover now