KABANATA X: HIS ROYAL CONSORT (part ii)

151 9 1
                  

Habang kumain kasama ang pamilya ng ika limang prinsipe ay hindi maiwasan tensyon lalo na pagitan ng Empress at Noble Consort.

What a typical drama to watch

Ani ni Xiaoyue sa kanyang isipan katulad na katulad ng mga napapanood niya sa mga palabas gayun din sa mga libro ang kaibahan nga lang kasali siya rito kung isusulat niya ito sa manuscript niya baka naman magnukha nang realistic ang kwento niya pero kailangan niya munang makabalik at malalaman ang tunay na dahilan kung bakit siya napunta sa lugar na ito.

Tahimik ang bawat isa hanggang sa matapos ang kanilang pagkain but by the gestures of the Empress and Noble Consort it shows how they despised each other. Tingnan ni Xiaoyue si Prinsipe Zhi Cheng at binigyan siya ng babala sapagkat ano mang  pagkakamali maari nilang ika pahamak na dalawa.

"Cheng'er ayon sa nakikita ko sa inyong dalawa tama ang desisyon kong ipakasal ka kay Yue'er, talagang nababagay kayong dalawa para sa isa't isa gaya ng huling habilin ng lolo mo noon"

Nakangiting puna ng Emperor matapos nilang kumain. But Xiaoyue doesn't know why she feels annoyed when she hears that from the Emperor, na para bang may hindi magandang dahilan upang matuwa siya. And then all of a sudden memories of Yue'er and the third prince. Isang masayang alaala ng dalawang taong nagmamahalan.

So it's her whose annoyed right, not me?

Sabagay hindi niya nga pala iyon katawan at normal lang para katulad ni Yue'er na masaktan. Hiniling nilang maikasal subalit tumutol ang lahat sa kanilang pagmamahalan at nasasaktan siya at hindi iyon nakatutuwa subalit ano ba ang magagawa niya? Wala sa modernong panahon kung saan uso ang demokrasya at pagkakapantay pantay at ang tanging magagawa na lamang niya sa ngayon ay nga gawin ang lahat ng makakaya niya upang baguhin at itama ang tadhana ni Chen Yue nang sa gayon ay mabuhay pa silang pareho.

"Fuhuang ang totoo niyan ay dapat akong magpasalamat sa inyo isang biyaya para sa akin si Xiaoyue" he looked at her lovingly and held her hand.

Seriously in front of all of them?

Kung hindi lang sila mapapahiya ay malamang kanina pa siya tumakbo subalit katulad ng na pag-usapan nila bago magtungo doon kailangan niyang makisabay sa pag-acting nito na nag-kakasundo at nagmamahalan sila upang makumbinsi nila ang lahat.

Ang gandang plot ano tapos mag-iinlove ang hero and heroine in the end kaso lang mamatay ang isa psh.

Napangiti naman ng bahagya ang Emperor nang makita ang ika limang anak na masaya gayun din ang dalagang minsan nang nasaktan ng dahil sa kanyang desisyon. "Kung gayon ay mauna na ako marami pa akong aayusin"

Ani ng Emperor bago umalis. "Ako rin may kailangan pa akong gawin" ani ng Empress subalit pinigilan siya ni Prinsipe Yu. "Muhou bago po kayo umalis may nais ibigay sa inyo si Xiaoyue"

And that is the signal to her para ilabas na ang kanyang mga inihanda para sa mga ito. Kaya tumayo na siya at ibinigay namang sa kanya ni Siheng ang mga inihanda niya para sa Empress at Noble Consort.

"Muhou, Mufei tanggapin niyo po sana ang handog ko para sa inyo"

Ikinagulat ng Empress ang dalang handog ni Xiaoyue para sa kanila ito ay mamahalin at magagandang jade na pulseras at tiyak na nagmula pa sa ibang bansa bagay na hindi madaling tanggihan para sa tulad niyang mahilig sa ganoong mga alahas. "Ano ka Yue'er hindi ka na dapat nag-abala pa"

"Muhou wag na po ninyong intindihin iyon masaya akong napasaya kayo ang handog kong ito" magkaiba ang disenyon ng dalawang pulseras ang isa ang may nakaukit na Phoenix na siyang para sa Empress at Peony naman ang nakaukit sa pulseras na para na Noble Consort. Nakangiti naman iyong tinanggap ng Empress kahit na may kakaibang pahiwatig ang ngiting iyon.

His Royal Mistress (On Going)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon