Paid Stories Badge Paid Story
Mayroong 7 pang mga libreng parte

Chapter 6 - Gaydans (Part 2)

4.3K 237 289
                  

Sebastian Lerwick's POV

Bukod sa kanilang tatlo ay may mga bata rin sa loob kasama ang kani-kanilang mga magulang. Kasunod na pumasok naman ay si Miss Amesyl at 'yong gagong si Lampe na tulad ko ay naka-shorts lang.

"Good afternoon, Mr. and Mrs. Lerwick as well as Mr. and Mrs. Lamperouge. Gusto ko lang po sanang ipaalam sa inyo ang gulong kinasangkutan ng mga bata," malumanay na sabi ng Pripek op Disiplin sa 'min. Ang mga asawa namin ni Lampe ay seryosong nakatingin sa Pripek op Disiplin ng iskul habang kami naman ay pinagmamasdan ang mga batang puno ng pasa at dugo sa mukha. Petengene, nasira na ang mukha ng dalawa kaya kailangan agad itong gamutin.

Pagkatapos magsalita ng Pripek op Disiplin ay biglang nagsalita si Cody, "Ma'am, sila naman po nauna. 'Di ba, Lampe?" depensa kaagad ni Cody habang dinuduro ang pinakamalaking bata na ngayo'y humihikbi-hikbi pa. Tingnan mo nga naman, oo. Nagawa 'tong patumbahin ng anak ko? Ang bangis talaga! Aym a prawd pader.

"Ma'am, can you explain what happened to them?" Ang maganda kong asawa na si Mei na ang naunang nagtanong dahil mukhang walang balak magsalita sina Lampe at Ms. Amesyl na ngayo'y masama ang tingin kina Azure at Amber.

"Ermat, ako po mag-e-ekspleyn, plis." Itinaas pa ng anak naming bunso ang kanan niyang kamay at saka tumayo at humarap sa amin para mag-ekspleyn.

"Ganito po kasi iyan, Ermat. Habang naglalakad po kami kanina ni Lampe sa holwey, nakita po namin ang isang kumpol ng mga taga-ibang sekshon na binubuli po ang pinsan kong si Amber..."

Sinulyapan ko ng tingin ang pamangkin kong si Amber na tahimik pa rin at nakatungo lang. Pagkatapos ay ibinalik ko ang tingin sa anak naming bunso at muling nakinig sa kwento niya.

"...ang sabi po nila ay wala raw pong kaibigan si insan at masyado raw po itong maarte at sinabihan pa niya ng pangit habang itinulak po sa balikat. 'Di ba po sabi ni Erpat sa amin ni Kuya, hindi dapat nagpapatalo ang lahi ng mga magaganda at guwapong tulad natin?" Tumingin ito nang masama sa batang binugbog nila at inambaan pa ng suntok na lalong nagpaiyak sa bata.

"Tama naman iyong bata," pagsang-ayon ni Miss Amesyl. Wala pa ring kibo ang pamangkin kong si Amber pero obyus naman na pinapakinggan niya ang lahat ng pag-uusap dito sa loob.

"Babylabs, dapat kampi tayo kay Amber," bulong ni Lampe sa asawa.

Tiningnan lang siya ni Ms. Amesyl nang masama kaya tumahimik na lang si Lampe at maya-maya at bumulong ito pabalik, "Maarte naman talaga 'yang anak mo." Kakaiba talaga itong si Ms. Amesyl.

Kinindatan ko ang anak kong bunso para alam n'yang sa kanya ako panig pagkatapos ay mas tumaas ang selp konpidens niya dahil nakita kong umayos siya ng tayo niya. Tumango pa ito sa akin at ginaya ang pagkindat ko.

"Bilang isang totpul at keyring na pinsan, hindi ko naman po hahayaang apihin ang pinsan ko." Pinalungkot pa nito ang mukha kaya akala mo siya ang kaawa-awa. 'Yan, ganyan nga anak kong manang-mana sa 'kin. Mas epektib ang akting.

"Beri gud ka r'yan, 'nak," bulong ko kay Cody. Tiningnan ako ng asawa kong ubod ng ganda.

"Umayos ka, Lerwick." Agad akong napatuwid ng tayo at nanahimik na lang.

"Nagrereklamo po ang magulang ng mga bata. Ang iba po ay may pilay at nasa hospital na po sa mga oras na ito," malumanay pa rin ang pagpapaliwanag ng titser kahit na may kaunting kaba sa boses niya dahil sa nangyari sa mga batang napunta sa hospital.

Hindi ko rin naman siya masisisi. Sino ba naman ang hindi kakabahan kung ang kaharap mo ay ang wan en onli Sebastian Lerwick?

Siguradong manginginig pati kalamnan ng kababaihan 'pag nakaharap nila ang isang katulad ko.

LerwickTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon