Chapter 8 - Treyning (Part 2)

3.6K 209 283
                  

Sebastian Lerwick's POV

"So, are you guys ready?" tanong ni Shin. Tumango ang mga bata.

"Remember, you are not allowed to kill people. Any means of violence na hindi naman kinakailangan, this mission will be considered as a failed mission. Am I understood?" tanong ng maganda kong asawa.

"Opo!" sabay-sabay na sagot ng mga bata.

Si Cassandra naman ang nagsalita, "Alalahanin n'yo lahat ng natutunan n'yo sa mga nagdaang training. Your performance has exceeded last training and we expect you to be able to accomplish this mission properly and fairly. Best of luck," sabi niya at sinabihan ang mga batang tumayo na at maghanda na para umalis.


Unang nag-ingay ang guwapo kong anak na halatang sobrang eksayted. Sumayaw-sayaw pa ito habang naglalakad.

"Bago kayo umalis, gusto ko lang sabihin na mayroon kayong prize na tig-iisang Barbie doll kapag natapos ninyo ang mission na 'to. Hehe." Ngumiti pa si Ms. Aemie ng pagkalapad-lapad pagkatapos sabihin iyon.

"Wife," saway ni bossing kaya natawa na naman kami.

"Bakit, dong? Gusto mo na naman ba ng Barbie doll?" sabi ni Ms. Aemie na may nanghuhusgang tingin kay bossing. Pft. Takte.

"Grabe, Zeke, huwag ka naman masyadong selfish. Magpaubaya ka naman sa mga bata. Lagi na nga kitang binibigyan, eh," dugtong pa nito. Lahat naman kami ay nagpipigil ng tawa dahil sa mga sinasabi ni Ms. Aemie.

"Tss. You're talking too much again. Give them the cards."

"Ay, oo nga, Dong. Ito na. Hehe." Sinenyasan niya ang mga bata na mas lumapit sa kaniya na agad namang sinunod ng mga ito.

"Pagdating ninyo sa cruise ship ay siguradong hahanapan kayo ng pass para makapasok. Kaya ito..." sabi niya at ibinigay ang labing-isang cards na may iba't ibang pangalan na magagamit nila. Gayundin ang mga ticket nila para makapasok sa loob ng pier at kryusip.

"Sinabi ko nga kay Zeke na FB password na lang ang ibigay ninyo pero hindi siya pumayag. Hindi ko rin alam kung saan niya nakuha iyan pero ibibigay ninyo lang iyan sa mga sasalubong sa inyo sa entrance. Okay ba? Hehe," tanong niya sa mga bata.

"Opo!" sagot ulit ng mga bata.

"Okay. Alis na kayo. Hehe. Ingat!" sabi ni Ms. Aemie at tinalikuran na ang mga bata para maupo na ulit sa tabi ni bossing.

Pfft! Takang-taka naman ang mga bata habang nakasunod ang tingin sa kaniya.

"Mom, you failed to tell us how we can get there. Are we going to go by ourselves?" masungit na tanong ni Caliber.

Mas nae-empasays ang pagiging kamukha ni bossing kapag nagsusungit ang isang 'to.

"No, son." Si Bossing na ang sumagot. "Somebody's already waiting for you in the parking garage. Meet him there and he'll drive you to the dock. Now, go. You never want be late for this mission," sabi niya at nagtanguan na naman ang mga bata.

Nagkani-kaniya sila sa paglapit sa mga magulang nila para makapagpaalam at nang matapos ay nagtakbuhan na palabas ng hedkwarters.

"What do you think will happen?" Mababakas ang pag-aalala ni Shin nang itanong niya iyon. Nakatingin siya sa tibi iskrin at tinitingnan ang mga batang komportableng nakaupo sa loob ng limosin.

"Before pa naman, even in their trainings, we have seen naman na they really want kung anong gagawin nila. And we're not nagdalawang-isip nga about this mission, eh. So, I am sigurado that they are going to finish this like super enjoy lang," positibong sabi ni Miss Caileigh.

May kalayuan ang piyer na pagdadalhan sa mga bata kaya syur akong medyo matatagalan pa sila bago makarating doon.

Wala silang kaalam-alam na nakikita at naririnig namin sila ngayon.

Mayroon kasing mga nakakakabit na CCTV sa bawat sulok ng sasakyan kaya kitang-kita rin namin silang lahat ngayon. Halos lahat ng kanilang galaw ay kita namin kaya naman kampante kaming hindi sila mawawala sa mga paningin namin habang isinasagawa ang unang misyon nila.

LerwickTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon