Chapter 10 - Treyning (Part 4)

3.4K 195 105
                  

Sebastian Lerwick's POV

Muli naming ibinalik ang paningin sa iskrin. Wala sa sariling nabitawan ni Katana ang baril na hawak niya at tumakbo. Iniwan ang katawan ng babaeng nandoon pa rin at walang buhay. Mukhang hahanapin na niya ang mga kasamahan dahil alam na niya kung anong hinahanap nila.

Nilipat ko naman ang paningin ko sa ibang monitor at nakita ko ang bunso kong anak na si Cody. Kasama pa rin nito si Azure na tinatahak ang hagdang tinahak din ni Amber kanina, papunta sa mga kabin na nasa ilalaim na parte ng kruship.

"Kapag ikaw ang nakita ng mga chiks dito, siguradong misyon peyld agad," pang-aasar ni Cody sa pinsan.

"Tiyak na mahuhumaling ang kahit sinong dadaan sa harap ko, kaya successful ang magiging unang mission natin," mayabang na banat ni Azure. Naglalakad silang dalawa nang biglang mapahinto si Cody.

"A-Azure..." kabadong sabi ni Cody.

"Ano 'yon, Baby Lerwick?" tanong naman ni Azure. Nagkatinginan pa kami ni Lampe at natawa dahil sa tawagan n'ong dalawa.

"D-dugo ba i-iyon?"

Nakaturo si Cody sa sahig na hindi kita sa kamera. Nang tingnan ko ang kabilang kamera ay nakita ko kung anong tinuturo ni Cody.

Tengene. Iyon iyong dugo n'ong taong pinatay ni Amber kanina.

Halatang-halata ang bakas ng dugo na hinila ang katawan papasok sa isang kuwarto.

"C-Cody..." pagtawag ni Azure sa pinsan nang makita nito ang tinuturo.

"Ano, Baby Lampe? Takot ka ba? Lapitan mo nga at tingnan mo kung sino iyon," sabi ni Cody. Tinulak pa si Azure na agad namang umatras.

"B-bakit ako? I-ikaw na. Ikaw naman ang nakakita, eh." Tinulak niya si Cody pero nanlaban ang anak ko at kumapit nang mahigpit sa nektay ni Azure para hindi siya nito basta matulak.

Pfft!

"These boys talaga, super kulit, like OMG. They are super nakakatawa as always, but napaka-cutie," komento ni Ms. Caileigh na tumatawa habang pinapanood na magtulakan ang dalawa.

"Ikaw na, mas guwapo ako sa 'yo kaya dapat ako ang sundin mo," sabi ni Cody at tinulak na naman si Azure.

"Wengya! Halata namang mas pogi ako sa 'yo kaya ikaw na ang—" Napahinto si Azure sa pagsasalita kaya tumingin ako sa mukha niya. Nanlalaki ang mata niya at gulat na gulat. Bumukas ang bibig niya para sana magsalita pero mukhang hindi niya rin alam ang sasabihin kaya sumara rin iyon at napalunok siya.

"Ano iyon, Baby Lampe? Bakit? Tinatanggap mo na bang mas lamang ang kagandahang lalaki ko sa 'yo?" pagyayabang ng anak ko.

"Cody...dugo rin ba iyon?" tanong ni Azure.

"H-ha? Nasaan?" Napalunok din si Cody habang hinahanap ang sinasabi ni Azure.

Nangingilid na ang luha niya habang nakaturo sa sumunod na pinto na may panibagong bakas ng dugo ng tao na parang hinila papasok.


"Petengene! Saan galing ang mga dugong iyan?" nagtatakang tanong ko.

Unti-unting naglakad palapit sina Cody at Azure sa mga iyon. Bawat kuwartong may bakas ng dugo sa tapat ng pinto ay pinuntahan nila.

"Azure, ikaw na magbukas. Ako rito sa kabila," sabi ni Cody na tinanguan naman ni Azure.

Sabay nilang binuksan ang dalawang kuwarto at sinilip kung anong meron sa loob n'on. Nang makita nila ay mabilis din nilang sinara ang mga pinto at nagkatinginan sa isa't isa.

LerwickTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon