46 အဆက္

6.7K 576 41
                  

" ပံုေရး! "

႐ိုင္နာ က သူ႕ကို ထပ္ေခၚလာျပန္သည္ ။ သူ႕ေျခေထာက္ေတြက ေနာက္သို႔ တလွမ္းထပ္ဆုတ္ကာ ႐ိုင္နာ့ မ်က္ရည္ေတြကို ေငးၾကည့္ေန႐ံုမွတပါး မစြမ္းသာခဲ့ဘူး ။

ခက္ထန္ က အက္ကြဲေနတဲ့ အသံနဲ႔ သူ႕ေနာက္ကိုၾကည့္ၿပီး ေခၚလိုက္တယ္ ။

" ကိုကို! "

သူ ့ ဦးေႏွာက္ရဲ႕ အခ်က္ျပမႈအရ သူ႕ေရွ႕မွာ ရပ္ေနတာ ႐ိုင္နာ ျဖစ္ၿပီး သူ႕ေနာက္ကို ေရာက္လာသူက ထည္ဝါလင္းရိွန္ ျဖစ္ေနမွန္း သူ နားလည္သြားသည္ ။ ၅၂၈ ေမတၱာနဲ႔ ၁၅၀၀ ေမတၱာႏွစ္ခုဟာ သူ တကိုယ္လံုးကို ေလာင္ကြၽမ္းသြားေစေလာက္ေအာင္ မီးၿမိႇဳက္လို႔ထားတယ္ ။

ထည္ဝါလင္းရိွန္ဟာ ေသးေသးေကြးေကြး ပံုေရး ေနာက္ေက်ာေလးကို ၾကည့္ၿပီး နာက်င္အက္ကြဲစြာဆိုလာခဲ့တယ္ ။

" ေတာ္ပါေတာ့ ပံုေရး... ငါတို္႔ အသစ္က ျပန္စရေအာင္.. ငါ စေတြ႕ခဲ့တုန္းက ပံုေရး အျဖစ္ ငါ့ဆီကို ျပန္လာေပးလို႔မရဘူးလား?  ေက်းဇူးျပဳျပီး ပံုေရး!  "

ငါတို႔ စေတြ႕ခ်ိန္ကတည္းက ငါ့လက္ေတြက ေသြးစြန္းေနခဲ့ၿပီးေၾကာင္း ဘယ္လိုသတၱိမ်ဳိးနဲ႔မ်ား ေျပာျပရပါ့မလဲ? 

သူ ေနာက္သို႔ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း လွည့္သည္ ။ နီရဲေနတဲ့ မ်က္လံုးရွည္ေလးမ်ားနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရဲဖို႔ သူ ႀကိဳးစားလိုက္သည္ ။

" ငါ... ငါ... ဒီတခါ ေနာက္ဆံုးပါ ။ ငါ ရပ္လို႔မရေတာ့ဘူး ထည္ဝါ .. ေနာက္ျပန္လွည့္စရာ ေျမမရိွေတာ့ဘူး "

သူ အေၾကာက္ဆံုး အေျခအေနတစ္ခုနဲ႔ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ရတဲ့အခါ သူဟာ တည္ၿငိမ္မႈမရိွတဲ့ အသံေသးေသးေလးနဲ႔ နာက်င္စြာ စကားဆိုတယ္။

" ေနာက္ျပန္လွည့္ခ်င္စိတ္ေလးပဲ လိုတယ္ ပံုေရး.. မင္း ေျခခ်စရာ ေျမမရိွရင္ေတာင္ ငါ့ ပခံုးတဖက္ ရိွပါေသးတယ္ ။ ငါ က တသက္လံုး ထမ္းပိုးထားေပးႏိုင္ပါတယ္ ။ မင္းက ငါ ့ အခ်စ္ဆံုးသူငယ္ခ်င္းပဲေလ... "

႐ိုင္နာ က ေရွ႕သို႔ တလွမ္းတိုးလာသည္ ။

" ငါတို႔ ရိွပါေသးတယ္ ပံုေရး ရယ္..အားလံုးကို ရပ္တန္႔လိုက္ရေအာင္! "

You are my husband (Season 1)Completed Where stories live. Discover now