wątpliwości

12 7 6
                  

dręczą mnie myśli
dniem i nocą

wątpliwości mam pełno
chce się ich pozbyć, to na pewno

a jeśli to Bóg tak chciał
może to już w gwiazdach zapisane

żebym te wątpliwości miała
bo to dla mnie najlepsze rozwiązanie

może to mnie przed czymś uchronić ma
i tą ścieżką podążyć mam?

(nie)śmiertelnośćWhere stories live. Discover now