Anna (38)

9.5K 515 541
                  

Author's Note: Super raw ito that you might suffer reading it. Huwag po masyadong mag-expect ng anything great sa chapter na ito. I'm all over the place here. Warning lang. 

====================

Namayani ang katahimikan sa kabiglang linya. Hindi umimik si Cole pero alam ko namang narinig niya ang huli kong tinuran. Mabuti na lang talaga at audio call lang ito. Kung may video, nakita niya pa sana ang pagngiwi ko kanina sa mga nakikita ko sa screen. Wala na sigurong pagsidlan ang awkwardness sa pagitan namin ngayon kung nagkataon.

Nakataas ang isang kilay ni Kuya Ronnie sa akin. Tahimik na nagtatanong kung ano ang ginagawa ko. Humigpit lang ang pagkakahawak ko sa cellphone ko at nag-iwas ng tingin. Mayamaya, nakita ko na siyang lumipat mula sa couch at naupo sa sahig katulad nang iba pa naming mga pinsan.

Tumayo na rin ako mula sa couch at akmang aalis pero bigla akong nilingon ulit ni Kuya.

"Bawal lumabas, Anna," sabi pa niya.

Pinagtitinginan na rin ako ng iba pa naming mga pinsan kaya napilitan akong tumango. Ibinalik naman nila ulit ang atensyon sa screen at malaya na rin akong nakalipat sa likuran. Pumuwesto ako sa pader at dumausdos paupo sa sahig.

Napabuntonghininga ako.

Akala ko kapag lumipat ako dito, wala na akong masyadong makikita dahil matatabunan ng couch. Nagkamali ako. Sa laki at position ng TV, kitang-kita ko pa rin ang lahat ng highlights. Asar. Pinilit ko na lang sundan ang mga paa ng mga bida kahit na maging ang mga iyon ay hindi maitago ang pagpapahirap na nagaganap sa screen.

I said, boys are pigs. Pero mukhang hindi rin magpapahuli ang mga babae. Urgh! Isa na namang mahabang ungol ng babae ang umalingawngaw sa kuwarto. Bakit ang ingay niya po, Lord? 

"Baby?" malumanay na tawag ni Cole sa akin na nakapagpabalik sa atensyon ko sa tawag niya. "Where are you?"

"Sa bahay," sagot ko.

"Ano ang ginagawa mo?"

"Nanonood ng movie."

Muling tumahimik sa kabilang linya na napatingin na ako sa screen ng cellphone ko. Baka kasi naputol na ang tawag. Pero ongoing pa rin naman pala. Kaya muli kong ibinalik ang cellphone sa tainga ko.

"Horror?"

I stared at the screen. May nakahubad na lalaki. At babae. Like hubad, hubad. Like wala talagang saplot. Kanina may kumot pa. Ngayon, hindi ko na alam kung nasaan napunta. Hindi ko na makita sa screen, eh.

The two leads are doing something that looks horrifying to each other. Kaya puwede nang i-consider na horror ito pero siyempre alam kong hindi. Kaya iyon ang sagot ko. "Hindi."

"Thriller?"

A moan rang out from the girl on screen after he asked that.

"No," muli kong sagot.

"Action-adventure?"

Another moan. Cole has perfect timing when he asks his questions.

"No, V. Porn. I'm watching porn. I think?"

"You think?" ulit niya. May kaunting increase sa pitch ng boses niya. Napangisi ako. My V, is slowly losing control. Why kaya?

Nagsasabi naman ako ng totoo. Hindi naman talaga ako sigurado. Sa tingin ko, porn itong pinapanood ko, but I can't be too sure. Ngayon lang ako nakakita ng mga acrobatic moves sa screen.

Ganito pala iyon. May visuals na sa mga nabasa ko when I was trying to study for SHE last year. At least, I believe that what is happening in front of me is what sex is. Nakakapagduda pa rin kasi that humans do this.

Kiss Me, Cole (Book 1) [COMPLETE]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon