powrót

7 6 6
                  

krótko go w moim życiu
nie było

chyba zatęsknił
bo znów zapukał

do drzwi
w moim sercu

które dla niego
zamknęłam dawno dawno temu

(nie)śmiertelnośćWhere stories live. Discover now