04

79.6K 1.3K 2K
                  

"OH, ayan na si tanga. Paika-ikang naglalakad," sambit ni Eli noong nakita niya akong papalapit sa kaniya.

Gusto ko na siyang sabunutan kaso pinigilan ko ang sarili ko. I walked slowly towards our table and she kept on looking at me with this big smirk plastered on her face. Inirapan ko siya noong narating ko ang table namin bago dahan-dahang umupo ng patagilid.

"Eli, umayos ka kung ayaw mo masapak," pagbabanta ko sa kaniya.

It's my lunch break and I asked Riez if I could go out and take my lunch outside. Pinayagan niya naman ako kaya ngayon nakipagkita ako kay Eli. She texted me that she's outside that's why I went out to meet her. Gusto kong bumawi dahil iniwan ko siya no'ng isang araw.

"Pussy tight, pussy clean, pussy fresh. Pussy pretty, pussy fat, full of flesh," pagkanta niya.

"Eli, stop," natatawa kong sambit sa kaniya.

Ayokong tumawa dahil masakit pa rin ang puwet ko pati na rin 'yong kepay ko. Pakiramdam ko may malaking tubol na nakasiksik sa pwetan ko.

"So anyari nga sa'yo? Iika-ika ka ngayon? Winasak ka kahapon?" she curiously asked before slicing a part of her cake and eating it.

Naramdaman ko ang pagkalat ng init sa aking pisngi dahil sa sinabi ng kaibigan ko. Napatingin ako sa kabilang mesa dahil sa kahihiyan. Baka naririnig nila ang pinagsasabi ng kaibigan ko. Bumalik ang tingin ko kay Eli noong nakita kong wala namang reaksiyon 'yong mga tao sa kabilang mesa. Mukhang hindi nila narinig 'yong sinabi ni Eli.

"Eli, iyang bunganga mo nga," wika ko sa kaniya.

She shrugged. "Bakit? Nagtatanong lang naman ako bilang isang concern citizen ng bayang ito."

"Ano namang connect no'n sa kepay ko?" tanong ko sa kaniya.

"Biglang isang concern citizen, concern ako sa kalagayan ng bilat mo. Critical na ba 'yang puday mo? Naghihingalo na ba?" aniya.

Para akong masisiraan ng bait dahil sa kaniya. "Jusko, umayos ka nga."

"Ano nga? Winasak ka ulit ni Mayor?" tanong niya bago sumubo ng maliit na piraso ng cake.

She kept looking at me, hoping for answers. Napabuntong hininga na lang ako bago tumango sa kaniya. She hummed in agreement before pointing her fork at me.

"Ayan. Maganda 'yan. Wasakin na niya ang puday mo, 'wag lang ang puso mo."

Nag-iwas ako ng tingin sa kaniya. Ngumuso ako bago tumingin sa labas at humalumbaba. Napabuntong hininga na lang ako at inabala ang aking sarili sa pagtingin sa labas.

"Hindi naman puday ko 'yong winasak niya e," mahina kong bulong at pinapanood ang mga taong naglalakad.

Hindi iyon pinansin ni Eli noong una pero kalaunan, mula sa gilid ng aking mata, nakita kong napatigil siya sa pagsubo ng kaniyang cake at tinitigan ako hanggang sa mag-init na ang gilid ng mukha ko dahil sa kaniyang tingin. Her eyes are burning me like a laser.

"E ano?" tanong niya.

Umayos ako ng upo bago umiling tumingin sa kaniya.

"Iyong pwet ko," sagot ko.

"D-Did you..." Napakurap-kurap pa siya sa sinabi ko pero maya-maya ay nanlaki ang kaniyang mga mata bago siya madramang napahawak sa kaniyang bibig. "Oh my gosh! Kesiya! You're unbelievable!"

"Eli! Lower your voice! Nasa labas tayo!"

"So ngayon, hindi na lang puday mo ang wasak na wasak? Pati na rin pwet mo?!"

Pinanlakihan ko siya ng mga mata dahil sa lakas ng boses niya.

"Eli!" sita ko bago tumingin sa paligid at muling nag-init ang aking magkabilang pisngi at batok noong nakita kong nakatingin 'yong tatlong babae sa gawi namin.

The Mayor's ParagonWhere stories live. Discover now