Chapter 1

7.9K 177 17
                  


Disclaimer: This is a work of fiction. Names characters,businesses, places ,events and incidents are either the products of the authors imagination or uses in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons ,living or dead ,or actual events is purely confidential.

Not suitable for a young readers. Read at your own risk. R(18)

Plagiarism is a CRIME.

Novel Completed (2017)  Wattpad deleted this previous novel title(Incest) So here it is with new title.

Alrights Reserved.

I was tapping my  fingers at the mini table  habang sa isang palad ay nakalagay doon ang aking panga. I bore my eyes in my tutor exhaustedly.

I dont get it. I have my grades fine! Bakit kailangan pa akong magpatutor? Alright! Si dad ang may ediya ng lahat! I am suck in Algebra! No I mean, Algebra hated me!

Aaminin ko na pasang-awa ang grado ko sa school! I am in my last year in high school kaya dapat daw’ makapasa na ako this time.

Sabado ngayon monday to friday may klase ako hanggang three pm ng hapon. And Saturday naman ay  nine o'clock to twelve ang aking tutorial. So Sunday lang talaga ang aking bakante. Naiinis na ako dahil hindi na ako makagala ng dahil sa tutorial na ito. Sinubukan kong tumakas ‘nung kailan pero nawalan ako ng luho dahil doon.

I am grounded! No phone! No money! No life! I’m in hell! Kaya hindi ko na alam kung mauulit ko pa iyon.I scanned Miss Hernandez on my front. Nasa library kami ngayon ng bahay kung saan ako lagi nagpapaturo.

Nagsusulat siya ng mga numero na hindi ko maintindihan.I looked at her skirt. Naningkit ang mata ko dahil mas maikli pa sa skirt ko ang skirt niya.

Kumulo ang dugo ko. I knew it! This girl! Trabaho ba niya ang ipinunta niya dito? O ang maglandi kay tito Sav? Tito Sav stayed here in our house. I know he can afford an expensive suite pero si papa ang may gusto na dito siya mag stay.

Tito Sav is from New York. Pure Filipino, pero nandoon para mag manage ng kanilang kompanya. He's a billionaire. Alam ko ay may malaking share siya sa kompanya ni Papa dito sa Pilipinas. My dad's company is slaying on the industry. Napapabilang na ang aming pamilya sa sampung pinaka mayayaman.

Mag iisang buwan palang dito sa amin si Sav mula New York. At sa loob ng isang buwan ay hindi ko siya pinapansin. He's serious all the time! He's creepy! Yeah, aaminin ko napakagwapo niya. And I heard he's twenty three years old! While dad is on his forty's! Ang laki nang agwat ng edad nila.

Marami siyang dinadalang babae dito. Hindi ko alam kung totoong kaibigan niya iyon dahil alam kung parang hindi eh. Hindi papayag ang mga ganong babae na haggang kaibigan lang kapag si Sav na ang usapan.

"You love your work miss?" I asked Miss Hernandez. Agad siyang napabaling sa akin na nasa likod niya. She smiled sweetly.

"Ofcourse naman hija! Bakit hindi? " hah! Gusto kong matawa! Love her work or love flirting with Sav?

I don’t know pero kapag nakikita kong iba iba ang babae ni Sav ay naiinsulto ako. Siguro dahil babae din ako na nag aalala sa kapwa ko.

Really? Rox?

"Then stop wearing that slumpy skirt!" I said, controlling myself..

Kung ano ang sasabihin ko ganon’ na dapat iyon. Lumaki akong walang ina. So my dad gave me what I want. I am rotten spoiled. Dapat kung ano ang meron ang iba meron din ako!

She looked a bit stunned and puzzled herself.
"B-Bakit? Hindi ba maganda?"

I scoffed and rolled my eyes.
"Hindi. Hindi bagay sayo. Wear jeans instead kung ayaw mo..simple. You’re fired." I smirked.

Infinity & Beyond (Montenegro 2)Where stories live. Discover now