KABANATA XVIII: THE BANQUET (part iii)

47 1 0
                  

Yung video sa taas ang main inspiration ko sa pagsulat nito. Ctto. sa video though... Sorry for the long wait kakatapos lang kasi ng midterms namin at nagsosobrahan na naman ako sa Thai bl pasensiya by the way Happy Reading... Always remember votes and comments are highly recommended.

Drama name: Legend of Yunxi
Song name: Sigh by Ju Jingyi
Hindi maalis ni Prinsipe Rong ang tingin bagong dating na sina Xiaoyue at Zhi Cheng hindi siya makapaniwala sa nakikita, ayaw niyang aminin subalit nasasaktan siya at hindi niya nais na magtagal pa sa patitipong iyon at makita ang babaeng pinaka tatangi na nakangiti at masaya sa piling ng iba at ang malala pa niyon ay  nakababatang kapatid pa niya ang napangasawa nito. At naglaho na ang kanyang pag-asa na mapakasalan si Yue'er kahit na bilang side consort dahil mukhang masaya na ito sa piling ng kanyang nakababatang kapatid at mukhang nakalimutan na nga nito ang pangako nila para sa isa't isa.

Ninanais na niyang umalis doon kahit na hindi pa nagsisimula ang piging subalit pinigilan siya ng kanyang consort na si Chen Jian. "Wang Ye, kung hindi niyo nais na may masabi ang mga naririto at masira ang inyong reputasyon at mapahiya sa haparan ng ama ko at ng punong Ministro hindi ka gagawa ng ano mang bagay na alam mong maka-a-apekto roon, sa nakikita mo ang ikalimang prinsipe ang asawa ng kapatid ko" may diing sabi ni Chen Jian.

"Hindi magiging maganda para sa iyo lalong lalo na para sa kanya kapag may makita silang hindi kaaya aya" pagbabanta nito.

Alam niya iyon subalit masakit para sa kanya ang makira ang mga pangyayari sa kanyang harapan. Na tila ba nakalimutan na siya ng tuluyan ng dalaga na magpahanggang ngayon ay labos pa rin niyang iniirog.

Nagsimula ang piging at hindi matapos tapos na kwentuhan at pagpuri ang naganap sa buong hapag kainan. Napangiti si Yue'er ng makitang maayos ang lahat lalo na ang kanyang ina, hindi man siya makalabas upang batiin ito ay natutuwa siya sa mga nagawa ni Xiaoyue para kay Concubine Ji sapagkat malayong malayo ang mga mata ng kanyang ina kung ikukumpara sa nakaraan.

Nagawa ng babae ang mga bagay na hinding hindi nya magagawa

"Yunji kumusta ka naman ha anak, hindi ka ba nahihirapan? Lalo na ngayong malapit magsilang si Xue'er hindi ka ba nahihirapan sa kanya?"

Napangiti naman zi Chen Yunji sa tanong na iyon ng ina ng kanyang asawa at masuyong tiningna si Roxue bago sagutin ang tanong ng ginang. "Mas nasasabik po ako sa mga panahong ito ina, lalo pa nalalapit na naming makita at makasama ang bunga ng aming pagsasama"

"Mabuti naman kung ganoon, ang nararamdaman mo natititak kong ang panganay na apong ito ng Chen ay talaga namang isisilang nang may kutsarang pilak sa kanyang bibig" ani ng ginang at inilipat ang tanong sa mag-asawang Prinsipe Yu at Yue.

"Eh kayo kamahalan kailan ninyo balak na mag-karoon ng supling? Importante para sa mga katulad ninyo ang pagkakaroon ng tagapagmana hindi ba?"

The question itself has a hidden meaning and she certainly know what it is that make her uncomfortable. Alam naman ni Xiaoyue na ganito talaga ang kaugalian ng mga matatanda sa panahong iyon, but still it was an embarassing and pressuring question for someone like her.

"Hmm importante man po ang bagay na iyon subalit mukhang hindi pa kami handa ng aking si Xiaoyue sa ganung responsiblidad lalo pa at hindi pa nagtatagal ang aming pagsasama" Ikinangiti niya ang naging tugon ng prinsipe. "Sapalagay ko naman may punto ang ikalimang prinsipe hindi ba Lao Ye?"

(Lao ye- my lord, something to advise your husband in respective way)

Sabat ni Madam Chen. At hindi agad maganda ang naging pakiramdam niya ukol doon. Ang pakiramdam na alam niyang walang puputunguhang maganda nakatitiyak siya subalit hindi para sa kanyang sarili kundi para kay Chen Jian. Sapagkat noon pa man hindi maganda ang relasyon ng nakatatanda nilang kapatid sa buong pamilya lalo na ng ipadala ang ina nitong Concubine sa kanluran bilang kaparusahan sa kanyang mga kasalanan. At kabayaran upang ito ang maikasal sa ikalong prinsipe imbes na si Yue'er.

His Royal Mistress (On Going)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon