Chapter 35

12.5K 982 786
                  

Halos sumayaw ang paningin ko sa sobrang lakas ng pag-pintig ng puso ko. Damang dama ko ang panginginig ng kalamnan ko habang naka-tulala sa may entrada ng bahay. Takot na takot sa maaaring sumulpot mula roon. I shivered at the thought of seeing him again. The idea of him breathing the same air with me again is enough to make my knees tremble. Napa-higpit lalo ang kapit ko sa braso ni KJ.

What is he doing here? How did he know I'm here? And what? Show him his girl? Who? Me?

Kakaibang sakit ng punyal ang naramdaman ko sa dibdib ko. Is Eurie here? Because who else would he be looking for? I was never his girl. I was a past time. A phase. A curiosity. A new experiment. A sex slave. A kink satisfier. Kaya baka naman talaga nandito si Eurie at hindi ko lang namataan kanina?

Napa-buga ako ng malalim na hininga nang maramdaman ang mga luha kong unti-unting namumuo. I know that I'm shivering in so much fear right now not only because I may see him again. But because of my fear of my own reaction to it. Since the start, I never really trusted myself when it comes to Tyson. Tama si Kuya, talo ko pa ang kahoy sa sobrang karupokan pag-dating sakaniya. It's like no matter how I want to be rational and reasonable but I could simply not do so. And I've talked about this a lot of times already. I just need some reminding.

"Huh? Why, though?" Naguguluhang tanong nung isang lalaking balbas sarado. Napa-balik tingin ako sa lalaking pumasok kanina at nag-hintay rin ng sagot.

"Apple daw, eh. 'Yun ba 'yung kapatid ni Sandova?" Anito. I swear I saw a black shadow swiftly crossed my vision the moment I heard my name. I instantly felt KJ's hand on my waist tightened to support me. Napa-mura ako.

"Hey, are you okay?" Bulong ni KJ. Tumingala ako sakaniya at tumango. Hindi ko na paniguradong naitatago ang kaba sa mukha ko.

"I'm fine—"

Naputol ang sinasabi ko nang may narinig na nabasag sa labas. All the men inside cursed in disbelief. Tumayo na talaga silang lahat at lumapit sa may entrada ng bahay upang sumilip. Nagulat ako nang marahan akong itinulak ni KJ papunta sa likuran niya.

"K-kej." I called. Hindi siya kumibo at nanatili lang na nanood sa pagsisilip ng mga tao sa labas.

"Hey, guys, stop it. Go back inside. Lasing lang 'yan. Sina Cyril na bahala dun sa labas. Close the door." Saway ng lalaking nasa railing ng second floor. Naka-tanaw ito sa amin sa ibaba. He's maybe the owner of the house.

Sumunod naman ang mga tao ngunit naririnig ko pa rin ang baritonong boses ni Tyson sa labas. Nag-aaalala kong inisip ang mga taong hinaharangan siya sa labas. Hindi ko kayang isipin na pinag-susuntok niya na iyong mga nandun! And did he come alone? Ang tapang talaga ng gagong ito! Kayang kaya siyang pag-tulungan ng mga lalaking nandito. Nararamdaman ko lang na hindi siya pinapatulan kasi kakilala at siguro'y nirerespeto siya. But he's absurd! He can't just gatecrash and disturb everyone here!

Ang luhang nagbabantya kanina ay hindi ko na naramdaman. Hindi ko namalayang umatras pala iyon sa dami nang iniisip ko. I withdrew from KJ's hold and breathed heavily.

Hinding hindi iyan titigil hangga't hindi nakukuha ang gusto niya. I know I'm risking my safety, my sanity, my well being again if I go out and face him but I can't just let him throw a fit and ruin the night for everyone here! And Kuya's here. Pabalik na iyon. I'm safe, still. Haharapin ko lang ang gagong iyon at ipakitang nahihibang siya. Hindi rin naman siguro pwedeng mag-tago lang ako rito dahil tiyak na hindi iyan titigil. I have to come out and let him know I'm done. And it's over.

Napa-lingon sa akin si KJ at kunot noong hinaplos ang kamay ko. I smiled at him.

"Lalabasin ko lang. Ako yata hinahanap, eh." I tried to make it sound funny. KJ's face went stoic and firmly shook his head.

The Merciless Stud (Hot Trans Series #3)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon