Chapter 19

11.5K 219 24
                  

Chapter 19: Feels Unusual

"Naks, akala ko artista." Nakangising saad ni Wynter sa akin.

Ngumuwi ako at tinignan ang repleksyon sa body mirror. I fixed my hair that freely flow on my chest. Nakalugay ito. May kaunting liptint din akong in-apply sa labi ko, dahil inabisuhan ako ni Juni.

Nakasuot ako ng pink na longsleeves. Now I understand, bakit maraming pinadalang pangginaw sa akin si Mama. Pero sa totoo lang 'di naman masyadong malamig dito, ngunit sabi naman nila Juni na malamig dito tuwing Ber Season. Ngayon kasi saktuhan lang ang klima, which I like. Kung ikukumpara naman kasi sa mainit na klima, mas mainam sa akin ang ganitong panahon.

Bigla tuloy sumagi sa isipan ko na gusto kong tumira dito. Parang may bumuo na rin na plano sa utak ko, na magpapagawa ako ng resthouse rito. Kasi gusto ko rin manirahan sa Bicol, alam mo 'yon ang sarap din kasing tumira sa lugar na iwas sa polusyon. Yung tipong mga bukid, bundok lang ang makikita mo. Kumbaga, malayo sa gulo.

"Naghihintay na raw sila. Let's go!" Masyado talagang mataas ang energy ni Juni at hindi namin mapantayan.

I look at her from head to toe. Nakasuot siya ng fitted na damit at maxi skirt. Gabi na at napagyayaang magpunta sa Sky Ranch. They rented a house here, isang buong bahay nga ang nairenta. Limang kuwarto naman kasi ang nilalaman ng bahay, dalawa rito ay master bedroom; apat ang room sa itaas, at isa naman sa ibaba.

Kaming dalawa ni Juni ang magkashare sa isang kuwarto sa second floor. Habang sina Wynter, Xeandria at Kiarra ay nasa master's bedroom. The rest share na sa remaining rooms.

Nauna naman na ang iba sa pagpunta sa sky ranch, kagaya nila Jameson dahil may bukod silang sasakyan na ginamit patungo rito. Bulong sa akin ni Juni kanina, biglaan lang daw ang pagpunta ng dalawa dahil indecisive raw si Ethane. Hindi raw sasama si Jameson kapag 'di sumama ang binata.

Pagkadapo namin sa destinasyon, naabutan namin sina Marcus na nakikipagkuwentuhan sa iba.

"Hello, guys!" Juni's voice occupied the area. Wala talaga siyang hiya kung marinig man siya ng iba.

Bumaling naman ang atensyon nila sa amin. I felt a shy a bit, when I saw Ethane also glanced on us. Banayad siyang tumango sa akin, which made my heart flattered.

Kasabay namin sina Xeandria, patungo rito. Habang ang mga lalaki naman ang nauna.

"Wow, ganda! Baka may mahulog lalo sa kagandahan mo, Lissy," usal ni Jameson sa akin. Naramdaman ko naman ang pag-init ng pisngi ko.

"Maganda talaga ang beshy ko." Juni cling her arms on me and pulled me with her. Lumingon ako sa likuran ngunit naglalakad na rin sila palayo sa amin.

Magkakasama kaming babae na naghanap ng rides, at ganoon din ang mga babae.

Nanguna naman sa pagyaya si Juni sa bump car, they all agree with the idea. After that, we then tried to play some arcade games. Siguro malas kami sa palaro kaya wala man lang kaming nakitang prizes.

"Malas kasi talaga si Juni. Mag-ferris wheel na lang tayo!" aya ni Wynter.

Naubos na yata ang social battery ko at nanlalata ko silang sinunod. Hindi naman inalis ni Juni ang pagkakahawak niya sa akin, hanggang sa pagpila at pagsakay namin sa Ferris wheel. Nasaktuhan pa nga namin ang mga lalaki na rito rin ang gawi, nauna pa nga sila sa pila!

My shoulder went on a slope when Ethane didn't turned his gaze on us. Pero si Jameson naman na nasa harapan niya'y kanina pa siya parang inaasar.

As we entered the ride, I didn't feel anything. Masyado yatang natakpan ang kalooban ko. Ang hirap niya lang talaga intindihin. Kaming tatlo nina Juni ang magkakasama, habang sa ibang rides. Sina Marcus, Jameson, Ethane and Isaiah ang magkakasama. May parte tuloy sa akin na gusto ko makipagpalitan kay Marcus.

Lost, Lose (Loose Trilogy #1) Where stories live. Discover now