Chapter 37

17.9K 819 401
                  

WARNING: SPG

I moaned loud enough that my voice echoed all over his huge bathroom with an old style cove light. Ang mga malalaki niyang hintuturo ay paulit-ulit na gumuguhit ng pabilog na hugis sa mag-kabilang beywang ko. Wala sa isip kong nai-yakap ang mga binti ko sa beywang niya. I instantly regretted it when I felt his aching shaft pressed on my entrance. He let out a manly moan. Oh, gosh...

"I missed your tight little hole, fuck." He breathed. Nag-tindigan ang mga balahibo ko at mapupungay lamang siyang tinitigan. Oh, shit. I didn't know I missed his dirty talking until now. Kung hindi pa kami nagka-layo nang matagal ay hindi ko mawawari ang mga maliliit na bagay na nami-miss kong ginagawa niya.

"Hmm." I bit my lower lip as I looked up at him. Ang lapad lapad ng balikat niya. His trapezius muscles are so bulgy. And fuck, his tattooed left arm looked so enticing as always. I saw how his jaws clenched when he saw me bite my lower lip.

"Huwag ko lang malaman na may hinalikan kang iba habang wala ako." He whispered dangerously. I shook my head. Slowly displaying my submissiveness to him.

"Have you been a good girl, hmm?" He sensually said. Parang may kumirot sa puson ko hatid nang excitement at takot sa mga maaari niyang gawin. Hindi pa nakaka-tulong na mas nakaka-libog pakinggan ang boses niyang ganito. Damn!

"Yes, Ty..." I purred. His red tongue briefly licked his lips. Kumunot ang noo niya at tumingin sa ibaba. Sa kung anong pumapagitan sa amin.

Napa-tingin din ako roon at nakitang idinadampi-dampi niya pala ang namumutok niyang alaga sa butas ko. Despite the thick material cloth of his shorts that I'm wearing, I could still almost feel the very familiar straight thick vein in his dick's body. It's like my body knows every part of it all. Fuck!

Tumingin ulit siya sa akin na may panunuya at libog ang mga mata. His little smirk almost made me cry in pure anticipation.

"Like that? Hmm?" He whispered. I nodded. Patuloy niyang idina-dampi dampi ang alaga niya sa akin habang aliw na aliw at libog na libog na pinapanood ang mga reaksyon ko. I gasped.

"Ty..." I moaned. He licked his lower lip again.

"Open." Aniya. Tila may sariling utak ang mga bibig kong bumuka. Not that it is firmly closed. What he's doing to my entrance is making my mouth gape from time to time.

"Twoh." He loudly made a sound when he spit on my mouth. Agad akong napa-lunok. Oh, gosh. Waves of nostalgia, fear and dizziness washed through my whole system. If it wasn't for his still dry humping me I almost wasn't able to get a grip of the reality.

"Want me inside you, huh? Buttercup?" Libog na libog ang boses niya. Muntik ko nang hindi nakikilala ang boses niya. It's a mixture of baritone and a breathy deep voice. He has always been a moaner aside from his being into dirty talking. But he has never sounded like this before.

Hindi ako sumagot at tinitigan lang siya sa tila papa-iyak na mukha. I saw how he shut his eyes so tight like he was going blind for a second.

"Fuck! You look so good with that face." Aniya. Pumikit ako at inayos ang pagkaka-kapit ko sa mga balikat niya. I sensually caressed his broad back using my nails.

"Hmm." I moaned while still closing my eyes. Napa-tigil lamang ako nang sakupin nang kanang kamay niya ang mukha ko. Napa-titig ako sa mga mata niya at agad kong nakuha ang gagawin niya.

I opened my mouth to welcome his tongue again. He french kissed me so hard I almost choked in his long snake-like tongue.

"Hmm." I flirtly moaned and suck his tongue. He groaned.

"Fuck, B." Utas niya nang kumalas. Seryoso niya akong tinitigan nang ilang segundo bago marahas na itinaas ang suot kong damit niya upang mahubad ito. At dahil wala naman akong suot na bra ay nagsi-labasan agad mga mga dunggot ko.

The Merciless Stud (Hot Trans Series #3)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon