Gawing Komersyal ang iyong Kuwentong Wattys

308 12 0
                  

Ano ang ibig naming sabihin kapag sinabi naming "Komersyal"? 

 Naghahanap ang Wattpad ng mga kuwentong Agaran, Nakaeengganyo, at Komersyal. Pero ano ba ang ibig naming sabihin sa "Komersyal"? Sa Wattpad, ang ibig sabihin ng "Komersyal" ay naghahanap kami ng mga akda na malinaw na nasa loob ng isang matatag na genre, at makahihikayat sa mga fan ng genre na iyon. Ang mga akdang may kaugnayan sa genre ay maaari pa ring maging kumplikado, maramdamang maigi, at kahit mapaghamon. Walang hindi kawili-wiling mga karakter o mga cookie cutter plot ang kailangan.

Naabot mo na ang dulo ng mga na-publish na parte.

⏰ Huling update: Jun 15, 2023 ⏰

Idagdag ang kuwentong ito sa iyong Library para ma-notify tungkol sa mga bagong parte!

WRITER TIPSTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon