𝐏𝐑𝐎𝐋𝐎𝐆𝐔𝐄

21.7K 219 24
                  

PROLOGUE
❛ ━━━━━━・≛・━━━━━━ ❜


Please, read the book 1
before reading this! ^^"That's tang ina, mommy!" nabilaukan ako ng marinig ang sinabi ni Alpha. Nanlaki ang mata ko at nabitawan ko ang hawak-hawak kong tinidor. Mabilis akong lumingon sa gawi niya.

"What did you just say, Alpha?!" Nagulat siya sa pagsigaw ko. Nanlaki ang mga mata niya at umawang ang kanyang mapupulang labi. Ngunit kalaunan ay ngumisi ito at sinubo ang hotdog na nakatusok sa hawak-hawak nitong tinidor.

"That's so tangina, mommy," hindi nga mali ang narinig ko. Nagmura nga ang anak ko! At ngumiti pa talaga siya na tila ba proud na proud siya sa sinabi niya. Ngiting-ngiti siya na tila ba bible verse ang sinambit niya! Jesus!

"Alpha, that's a bad words!" I said. Hindi ko alam kung bakit bigla-bigla na lang siyang nagmumura habang kumakain kami. Sinabi ko lang naman sa kanya na may pupuntahan kami tapos iyon na ang isinagot niya.

Umawang ulit ang bibig niya. Maya-maya lang ay bahagyang kumunot ang nuo niya at ipinilig niya ang kanyang ulo. Ang malusog niyang mukha ay nakikitaan ng pagkalito. Litong-lito na para bang pinapasagot ko siya ng multiplication.

"Bad words?" inosente niyang tanong.

"Yeah, it's a bad words you should not say those words again, okay?" tugon ko pero mas lalo lang kumunot ang nuo niya.

"Bad words? Then why did you and ninang Celosia always saying those words?"

Natameme ako. Hindi ko nasagot ang tanong niya. Damn! Bakit ba nakalimutan kong nagmumura din pala ako! Ahh! I really need to tell Chavah na 'wag na kaming mag mura sa harapan ni Alpha. Kay Chavah nito nagaya ang ka conyohang pananalitang sinambit ni Alpha ngayon-ngayon lang.

Bumukas ang pintuan at iniluwa non si Celosia Chavah, may bitbit itong paper bags na sure akong pagkain ang laman. Pangalan pa lang ng restaurant ay alam ko na kung saan niya iyon binili, KRSTN resto ang restaurant na pagmamay-ari ng lalaking lagi niyang kinikidnap. Chavah's obsession with Felip is scaring me. She will do anything to get the man and make him follow whatever she told him.

"Hello, bitches!"

"Chavah!" sigaw ko. Nagulat siya sa pagsigaw ko, kitang-kita ang inis na rumihistro sa mukha nito. Pikon pa naman ang isang 'to lalo na kapag nagugulat.

"What the fuck is wrong with you, bitch?! Why are you shouting?" Inis niyang tanong. Sinamaan niya ako ng tingin habang humahakbang palapit sa amin.

"Language, please." Napakagat labing saad ko.

Tumaas ang makakapal niyang kilay. Inginuso ko si Alpha. Bigla naman siyang ngumisi. Nawala na ang inis.

"Oh, is he nagmumura na?" tila pa excited na tanong niya. Nagningning pa ang mga mata niya.

"Ninang, what is tangina?" mas lalong ngumisi si Chavah nang marinig ang tanong ni Alpha.

Lumapit siya sa anak ko ipinatong niya sa table ang paper bags na dala.

"Tangina means gwapo, little monster." nakangising ani nito, pinisil niya pa ang mga malulusog na pisngi ni Alpha at dahil maputi si Alpha ay namula ang pisngi niya. Pinanlakihan ko naman ng mata si Chavah ngunit ngumisi lang siyang lalo.

𝐒𝐖𝐄𝐄𝐓𝐄𝐒𝐓 𝐌𝐈𝐒𝐓𝐀𝐊𝐄 (𝐓𝐖𝐎) Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon