𝐅𝐈𝐕𝐄 (𝐑𝟏𝟖)

6K 131 6
                  

CHAPTER FIVE
❛ ━━━━━━・≛・━━━━━━ ❜

WARNING!
WARNING!
WARNING!
SPG! SPG!
R18! R18!

This chapter is not suitable for young readers . This chapter contains one or more of the following: crude indecent language (L), explicit sexual activity (S).

MATURE AUDIENCES ONLY.
WARNING!


"I'm so proud of you, you punched that bitch!" Inirapan ko si Chavah. Anong nakaka-proud sa pagsapak ko kay Cassandra? Kapag nalaman iyon ni Tatay at nanay sigurado akong papagalitan na naman ako.

"Buhay pa ba? Saan mo dinala?"

She laughed.

"Don't worry ako na ang bahala sa kanya, I will not kill her."

"I'm serious, Celosia Chavah."

Tinaasan niya ako ng kilay.

"Do I look like I'm lying?"

"Alam ko kung ano ang kaya mong gawin, Chavah."

Bigla siyang nag-puppy eyes at pinagdungtong ang mga daliri niya.

"Am I that bad to you?... Uwu!"

"Parang tanga!" Bulalas ko imbes na dapat naiinis ako napahalakhak ako. Gano'n din siya, minsan talaga may pagkasintu-sinto din itong si Chavah.

"Don't worry, Kendra I will not kill her, hindi naman ako gano'n ka heartless no." Saad niya pero hindi ako naniniwala. I know her, kaya niya iyong gawin.

"Saan mo ba kasi dinala?"

"Inihatid ko sa house nila." Aniya. "And don't worry ako na rin ang nagpadala ng videos sa crush m—"

"What?!" Mabilis nanlaki ang mata ko sa narinig na sinabi niya. "A-anong mga videos? Chavah, naman!"

Ngumisi lang siya.

"You're welcome, bitch,"

"Chavah!"

"What?! Tinulongan na kita because I know you will not send it to him at isa pa hindi ko naman iyon sinend sa 'yo para ka mag-decide sinend ko iyon sa 'yo para mapanood mo." she said. She raised her eye brows at me.

"Damn! He will be hurt I'm sure—"

"Obviously, pero mas okay na iyong ma hurt siya sa katotohanan keysa mabuhay siya at maging masaya sa kasinungalingan." putol niya sa sasabihin ko.

Naihilamos ko ang mga palad ko.
Hindi ako mapakali. Kahit hanggang sa pag-uwi ko sa bahay ay hindi ako mapakali. I'm facing back and forth in my room. Napapakagat ako sa aking kuko at napapasabunot sa sariling buhok.

Kahit kinabukasan ay hindi pa rin ako mapakali.

"Kendra, what is wrong? Kahapon pa kita napapansin, hindi ka mapakali." Bahagya akong napaatras dahil sa gulat nang biglang sumulpot si nanay sa likuran ko.

𝐒𝐖𝐄𝐄𝐓𝐄𝐒𝐓 𝐌𝐈𝐒𝐓𝐀𝐊𝐄 (𝐓𝐖𝐎) Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon