ဇာတ္ေကာင္မိတ္ဆက္ျခင္း [Z]

4.4K 35 0
                  

ခြန္းသမိုးညို (ေခၚရင္ ခြန္းသတ္မိုးညိုမဟုတ္ပါဘူးေနာ္ ခြန္း"သ"မိုးညိုပါ)            ( TOP )

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


ခြန္းသမိုးညို (ေခၚရင္ ခြန္းသတ္မိုးညိုမဟုတ္ပါဘူးေနာ္ ခြန္း"သ"မိုးညိုပါ)
            ( TOP )

အသက္- 26

အရပ္ - 6'2

အလုပ္အကိုင္ - ခြန္း လုပ္ငန္းစုရဲ႕CEO

ေမြးေန႕ - February 5 1997

" ေတာက္စ္ေခြးမသား သစၥာမွိုင္းလြန္ စြမ္း ကိုမင္းဆီအပါမခံနိုင္ဘူး"

သိမ္းငွက္လို႔ဆြဲေဆာင္မႈရွိတဲ့မ်က္လုံးေတြ၊ႏွာတံခြၽန္ခြၽန္၊မ်က္ခုံးထူထူေတြေၾကာင့္ မိန္းကေလးေတြၾကားအလြန္နာမည္ႀကီးသလို ေျခအစေခါင္းအဆုံး ေငြေရးေၾကးေရးပါႀကီးႀကီးတက္ ခ်မ္းသာတာေၾကာင့္ သမက္ေတာ္ခ်င္သူမ်ားဟာလဲေတာင္လိုပုံေနသလို ခြန္းနဲ႕အိပ္ယာေပၚတက္ခ်င္တဲ့ မိန္းကေလး၊ေယာကၤ်ားေလးမ်ားဟာလဲ ရိုက္သတ္၍မကုန္။

ခြန္းမိသားစုရဲ႕တစ္ဦး
တည္းေသာ ေျမး။
ခြန္းမိသားစုရဲ႕တစ္ဦးတည္းေသာ ေျမး။

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

သစၥာမွိုင္းလြန္ ( BOTTOM )

အသက္ - 28

အရပ္ - 6'

အလုပ္အကိုင္ - မ႐ြိ။

ေမြးေန႕ - October 14 1995

"ေအး သစၥာမွိုင္းလြန္ ဆိုတဲ့ေကာင္ကလဲကိုယ့္ရန္သူကိုဘယ္ေတာ့မွအရႈံးေပးမဲ့ေကာင္မဟုတ္ဘူး ငါလိုေကာင္ကလိုခ်င္မိရင္မရရေအာင္ယူမွာ!"

သစၥာ ကေတာ့အခုခ်ိန္ထိသူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႕စားလိုက္ေသာက္လိုက္ေပ်ာ္လိုက္ပါးလိုက္နဲ႕ပဲဘဝကိုျဖတ္သန္းေနၿပီး သူ႕ကိုလူအမ်ားက play boy လို႔လဲေခၚၾကပါတယ္ သစၥာ ကဆို မိန္းကေလးေကာေယာကၤ်ားေလးပါတြဲတဲ့သူျဖစ္ၿပီး ယခုအခ်ိန္ထိသူတြဲခဲ့တဲ့သူေတြဟာ သူ႕အတြက္ေတာ့ခနတာေပ်ာ္ရန္သာတြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ သစၥာ ၏႐ုပ္ရည္ဟာဆိုလဲ ျမင္ျမင္ခ်င္းမေႂကြသူမရွိေလာက္ေအာင္ပင္ ေခ်ာေမာခန႔္ညားလြန္းသူျဖစ္သည္၊ပိုက္ဆံကိုလဲေရလိုသုံးေနသူလဲျဖစ္သည္။

မွိုင္းမိသားစုရဲ႕
အငယ္ဆုံးေျမး။

မွိုင္းမိသားစုရဲ႕အငယ္ဆုံးေျမး။

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

စြမ္းႏွောင္းညို

အသက္ - 30

အရပ္ - 5'8

အလုပ္အကိုင္ - ပန္းအေရာင္းဆိုင္ပိုင္ရွင္

ေမြးေန႕ - March 6 1993

"ကိုယ္မင္းတို႔ႏွစ္ေယာက္ကိုစဥ္းစားေပးပါမယ္ အခ်ိန္တစ္ခုေတာ့ေပးပါ"

စြမ္း ဟာဆိုမိသားစုမွာအႀကီးဆုံးျဖစ္သလို အငယ္ေတြရဲ႕ေက်ာင္းစရိတ္ေတြစတဲ့ အိမ္အတြက္ဝင္ေငြကိုရွာေပးေနသူ။ရွိတဲ့အရင္းေလးနဲ႕ပန္းဆိုင္ေလးဖြင့္ထားေသာေၾကာင့္ သူတို႔မိသားစုတစ္ခုစာအတြက္ေတာ့‌ သုံးေပ်ာ္စားေပ်ာ္တဲ့အေျခအေန၊ စြမ္း ဟာဆိုမိန္းကေလးရႈံးေအာင္လွေသာသူျဖစ္တာေၾကာင့္ ခြန္းတို႔သစၥာတို႔လို သေဌးသားေလးေတြပါမ်က္စိၾကေန
ၾကတာဟာမဆန္း။

---------------------------------------

အခုမွပထမဆုံးေရးဖူးတာမို႔
အႀကံေပးခ်င္၊ေဝဖန္ခ်င္တာမ်ားရွိခဲ့ရင္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေဝဖန္အႀကံျပဳနိုင္ပါေၾကာင္း။

#ေမ

*All pictures are from Pinterest*

My husband is my enemy (ငါ့ယောင်္ကျားက ငါ့ရန်သူ) [ U/Z ]Where stories live. Discover now