අටවන සඳ 🌝❤️

296 57 1
                  


Sahas pov 🍂🍂

එදා මම තිනෙත්ගෙ ගෙදරින් ආවට පස්සෙම  තිනෙත් එක්ක වැඩිය කෝල් එකකින් වත් කතා කරන්න බැරි වුණේ එක්සෑම් එකට පාඩම් කරනවා කියලා ඉක්මනින් කෝල් එක කට් කරන නිසා.. ඒ නිසාම මම එයාට කරදර කරන්න ගියේ නෑ..

මොනවා නැතත් දවසක් ඇර දවසක් ගිත්මිව බලන්න එයාගේ ගෙදර යන එක තාත්තගෙ නීතියක් වුණා. මොනවා කරන්නද එකපාරට තාත්තට විරුද්ධ වෙන්න බැරි කමට මාත් ගිත්මිව මීට් වෙන්න යනවා.. ගිත්මිගෙ තාත්තා කැමති නෑ මම එයත් එක්ක එන්ගේච් වෙනකම් ගෙදරින් පිට එයාව මීට් වෙනවට. මොකද ගිත්මි කියන්නේ පොඩිකාලේ ඉදන්ම හුරුතලේට හැදිච්ච ගර්ල් කෙනෙක්. මම ගිත්මිව මීට් වෙන්න ගියත් එයාට බලාපොරොත්තු නොදී එයාව අතේ දුරින් ආශ්‍රය කරන්න මම වගබලා ගත්තා...
.
.

කවී හැමදාමත් කියනවා අයියේ අපේ ගෙදර යමුකො කියලා.. ඇත්තටම යන්න ඕන වුණත් තාත්තගෙ කනෙන් රිංගල යන්න ඕන නිසා මම ඒ මාතෘකාව ටිකක් පහු කරා... ඒත් තවත් කවීගෙ ගෙදර යන එක පහු කරන්න බැරි කමටම මම කවීගෙ ගෙදර යන්න කැමති වුණා.. එයාගෙ ගෙවල් තිබුණෙ නුවර. මගෙ කොල්ලා උඩරට නිලමෙ කෙනෙක් තමයි ඉතින්. උදෙන්ම කවීවත් ඇනෙක්ස් එකෙන් අරගත්ත මම කවීගෙ ගෙදර යන්න පිටත් වුණා.. පැය ගානක ගමනකින් අපිට කවීගෙ ගෙදරට එන්න පුළුවන් වුණා..

කවීගෙ ගම හරිම ලස්සනයි.. කදුවලින් වටවුණු තරමක් නාගරීකරණ වුණු ලස්සන නිස්කලන්ක පරිසරයක්. ඇත්තටම දැක්ක මොහොතෙම මම ඒ පරිසරයට ඇළුම් කරන්න ගත්තා..

 ඇත්තටම දැක්ක මොහොතෙම මම ඒ පරිසරයට ඇළුම් කරන්න ගත්තා

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

" අනේ මේ දරුවා ඇවිත්. එන්න පුතේ ඇතුළට. "

කවීගෙ අම්මා මාව වැලදගෙන ගෙදරට පිළිගත්තෙ බොහොම ආදරයෙන්.

අමාවකට පෑයූ සඳ 🌚🌝 (Y̑̈ȋ̈Z̑̈h̑̈ȃ̈n̑̈ C̑̈ȏ̈m̑̈p̑̈l̑̈ȇ̈t̑̈ȇ̈)Where stories live. Discover now