𝐓𝐇𝐈𝐑𝐓𝐘

4.6K 106 6
                  

𝐂𝐇𝐀𝐏𝐓𝐄𝐑 𝐓𝐇𝐈𝐑𝐓𝐘
❛ ━━━━━━・≛・━━━━━━ ❜

WARNING!
WARNING!
WARNING!
SPG! SPG!
R18! R18!

This chapter is not suitable for young readers . This chapter contains one or more of the following: crude indecent language (L), explicit sexual activity (S).

MATURE AUDIENCES ONLY

“Bend over, doll” he commanded huskily.

Napahawak ako sa headboard ng kama at napaawang na lang ang mga labi nang walang babalang ipinasok sa akin ni Pablo ang kanyang matigas na pagkalalake at mag-umpisa na siyang bumayo mula sa likod.

Medyo masakit ang nararamdaman ko pero wala akong oras para magreklamo. Siguro ay normal lang ang hapdi na naramdaman ko dahil tatlong taon din noong huling may nanyari sa amin. At magrereklamo pa ba ako? Kung sa loob ng tatlong taong iyon ay nangungulila ako sa mga halik at haplos niya.

Nang makatulog na ang mga bata kanina ay inaya na niya akong matulog, pero hindi naman nangyari dahil sa paglapat na paglapat ng pintuan ay agad niyang sinunggaban ang aking labi. Pinunit pa nga niya ang suot kong damit at basta na lang iyong itinapon sa kung saan.

“Ohh! Ahhh! Y-yeah!” Ungol ko nang, hawakan niya ang bewang ko at puno ng gigil na bumayo.

“Fuck! You're so tight, doll! Fucking tight!” he muttered. He was kissing my nape, caressing my stomach and massaging my boobs. Mariin ang bawat bayo niya, puno ng gigil. I tilted my head para mas bigyan siya ng access sa paghalik at pagdila niya sa aking leeg.

Ramdam ko ang pawis ng aming mga katawan, rinig ko rin ang tunog ng mga iyon habang mas dumidiin at bumibilis ang kanyang pagbayo.

Ramdam naming pareho ang pagnanais at pananabik na angkinin muli ang isa't isa pagkatapos ng 3 taon.

“Ahh! Uhh... Pablo! Pablo!” Paulit-ulit kong ungol sa pangalan niya.

Pablo sexily grabbed my hair back, and I moaned seductively. Mas lalo pang bumilis ang kanyang pagbayo kaya kailangan kong mas kumapit pa sa headboard ng kama para hindi ako mawalan ng balanse.

My boobs are bouncing while Pablo was pinching my nipple and sucking my skin.

I couldn't handle the pleasure anymore that Pablo was giving me. Tumirik ang mga mata ko sa sarap at napakapit nang mahigpit sa headboard ng kama para doon kumuha ng lakas baka kasi bumigay ang mga tuhod ko sa sobra-sobrang sensasyong pinapalasap sa akin ni Pablo ngayon. Ito ata ang sinasabi ni Chavah kaninang punishment. But, I don't mind this punishment, kahit pa araw-araw akong parusahan ni Pablo ay maluwag sa dibdib kong tatanggapin. Tang ina, kahit pa tulad noon ay mawalam ako ng malay ay hahayaan ko siyang paulit-ulit na parusahan ako.

“Ohh, Ahh! Pablo! Ummh! I'm Cumming... Ahh... ohh!”

“Fuck, doll!” pareho na kaming nahihibang sa sarap. Binitawan niya ang aking buhok at ibinalik sa bewang ko ang mauugat at malalaki niyang kamay, mahigpit iyong nakahawak doon.

Pakiramdam ko ay tuluyan na akong mawawalan ng ulirat nang marahas at madiin na ibinaon ni Pablo ang pagkalalake sa loob ko, hingal na hingal na kami pareho pero mas bumilis at dumiin ang kanyang pagbayo. Humahapdi na ang aking bewang sa mariin niyang pagkakahawak pero halos hindi ko na iyon ininda dahil mas lamang ang kalugurang pinapalasap niya sa mga oras na iyon. Sa sobrang sarap ay ilang beses ng tumirik ang aking mga mata.

“Tang ina.” Pablo growled hoarsely, and he buried his face in my sweaty shoulder and pushed deeper inside me. My toes curled and my mouth opened seductively as I couldn't help but reach my climax.

𝐒𝐖𝐄𝐄𝐓𝐄𝐒𝐓 𝐌𝐈𝐒𝐓𝐀𝐊𝐄 (𝐓𝐖𝐎) Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon